Opublikowano: 11 listopada, 2022

Przeczytasz w 4 min

Co musisz wiedzieć o autorskich prawach majątkowych?

Wielu artystów oraz twórców dzieł różnego rodzaju, ma problem z właściwą regulacją autorskich praw majątkowych przy sprzedaży swoich prac. Dlatego przeczytaj i dowiedz się, co należy zapisać w umowie oraz z czym wiąże się podpisanie kontraktu tego typu. Sprawdź to już dziś!

Czym są autorskie prawa majątkowe?

Dokładną definicję autorskich praw majątkowych określa „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Dodatkowo to właśnie ona odpowiada za ich regulację. Jednak najważniejsze jest to, aby wiedzieć, że przedmiotem prawa tego rodzaju jest każda działalność twórcza, która wykazuje indywidualny charakter, niezależnie pod jaką postacią ona występuje.

Oznacza to, że do przykładów w tej kategorii zaliczyć można m.in.: dzieło plastyczne, fotograficzne lub lutnicze. Jak również takie elementy jak: wzornictwo przemysłowe oraz te wyrażone przy pomocy słowa, symboli matematycznych, czy też znaków graficznych, niezależnie od tego, czy są one literackie, publicystyczne, naukowe oraz kartograficzne. Autorskie prawa majątkowe przysługują także w przypadku programów komputerowych, dzieł architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych oraz audiowizualnych włączając do tego dzieła filmowe.

Co musisz wiedzieć o przejściu praw majątkowych?

W sytuacji, gdy własność majątkowa pod postacią praw autorskich ma przejść na zamawiającego, to należy pamiętać o kilku istotnych sprawach, aby całe działanie nie zostało uznane tylko za udzielenie licencji. Dlatego też w pierwszej kolejności trzeba wiedzieć, że niezbędna jest umowa opisująca przenoszenie własności. Obowiązek istnienia zapisu tejże czynności w formie pisemnej jest jasno określone w ustawie. W innym przypadku przeniesienie autorskich praw majątkowych byłoby nieważne. Warto pamiętać, że w takiej umowie muszą być uwzględnione słowa, które wyraźnie opisują, że po jej podpisaniu one przechodzą na drugą stronę, czyli nabywcę. Ponadto kontrakt dotyczący własności majątkowej nie może obowiązywać wszystkich podmiotów danego twórcy, które mają pojawić się w przyszłości. Dzięki temu osoba odpowiedzialna za ich powstanie jest chroniona przed nieograniczonym eksploatowaniem jego dzieł przez zamawiającego.

Dodatkowo należy pamiętać, aby wypisać, w jaki sposób można użytkować nabyte dzieło. Zwłaszcza że prawa majątkowe można przenieść na nabywcę (na zawsze) lub powstała umowa może dotyczyć tylko korzystania z utworu, co oznacza, że jest udzielona licencja – na jakiś czas i na różnych polach. Jest to więc bardzo istotny składnik całego kontraktu. Co więcej, ważne jest także wskazanie wynagrodzenia. Oznacza to, że twórca danego dzieła może przenieść własność praw autorskich za wcześniej ustaloną kwotę. Dlatego bardzo często określane jest to, jako czynność odpłatna. Jednakże istnieje możliwość, że przeniesienie nastąpi nieodpłatnie, o ile obie strony wyrażą na to zgodę. Ponadto w takim kontrakcie trzeba ustalić termin oddania dzieła oraz moment, w którym prawa majątkowe zostaną przeniesione.

 Czym jest udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych?

W przypadku, gdy twórca nie chce całkowicie pozbywać się praw majątkowych do stworzonego przez siebie dzieła, może on stworzyć umowę, która obejmować będzie licencję (wyłączną lub niewyłączną). Warto wspomnieć, że kontrakt tego rodzaju może zastrzegać wyłączność korzystania z utworów konkretny (określony) sposób, tylko przez jednego nabywcę – jest to wariant na wyłączność. Natomiast, gdy umowa nie zawiera takiej informacji, to podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe, może udzielić licencji na to dzieło również innym osobom, które mogą z niego korzystać na tym samym polu eksploatacji.

Udzielanie licencji na prawa majątkowe ma pewne ograniczenia – mianowicie jest ona ograniczona pod względem terytorialnym, jak również czasowo. Co oznacza, że twórca może udzielić praw na korzystanie z dzieła z uwzględnieniem zakresu użytkowania, miejsca oraz czasu.

Jeżeli jesteś twórcą i masz wątpliwości, czy przenieść prawa majątkowe na nabywcę, lub w jakiej formie je udostępnić – napisz do profesjonalistów od Effepro! Jest to biuro rachunkowe zlokalizowane w centrum Warszawy, które świadczy usługi osobom fizycznym, jak również małym i dużym przedsiębiorcom. Dlatego, z przyjemnością pomoże Ci w każdej sytuacji związanej z Twoimi finansami. Nie czekaj i skontaktuj się z Effepro już dziś!

autorskie prawa majątkowe

Sprawdź także: Przedsiębiorca a umowa zlecenie – co musisz o tym wiedzieć?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: