Opublikowano: 23 maja, 2022

Przeczytasz w 3,8 min

Co musisz wiedzieć o ewidencji środków trwałych?

Przedsiębiorcy mają mnóstwo różnorodnych obowiązków w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz w wyniku prawa działającego na terenie naszego kraju. Dlatego do najważniejszych czynności, które muszą być wykonane przez właściciela firmy, należy m.in. rejestr środków trwałych. Przeczytaj i dowiedz się, czym jest ewidencja, oraz jakie wyróżniamy jej rodzaje. Zobacz, o czym musisz pamiętać, gdy zarządzasz własną działalnością gospodarczą.

Czym charakteryzuje się ewidencja środków trwałych?

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, że poza księgami przychodów i rozchodów bardzo ważne jest prowadzenie również ewidencji środków trwałych. Co więcej, w niektórych przypadkach konieczny jest nadzór i rejestracja sprzedaży oraz ewidencja kupna-sprzedaży zagranicznych środków płatniczych (w tym obcych walut, złota czy platyny). Z kolei prowadzenie ewidencji wyposażenia od 2020 roku zostało określone jako — dobrowolne.

Czym w takim razie jest ewidencja środków trwałych?

Ewidencja środków trwałych to nic innego jak zbieranie i magazynowanie danych związanych z posiadanym oraz użytkowanym majątkiem trwałym, zwłaszcza z jego poszczególnymi elementami. Ponadto odpowiada ona również za gromadzenie informacji potrzebnych do określenia wartości odpisów amortyzacyjnych. Co więcej, rejestr środków trwałych obejmuje wszystkie składniki należące do majątku przedsiębiorstwa, których początkowa wartość była wyższa niż 10 tys. Warto wiedzieć, że w tym przypadku podatników VAT obowiązuje kwota netto, natomiast brutto – związana jest z podatnikami zwolnionymi z VAT-u.

Co musi zawierać ewidencja środków trwałych?

W momencie tworzenia ewidencji środków trwałych warto pamiętać, że musi ona zawierać liczbę porządkową oraz datę nabycia poszczególnych składników majątku. Ponadto konieczne jest zanotowanie daty przyjęcia do używania owych środków trwałych. Co więcej, należy określić rodzaj dokumentu, na którego podstawie nabyto dane mienie. Dodatkowo konieczne jest, aby ustalić jego symbol KŚT, wartość początkową, stawkę amortyzacyjną, wartość ulepszenia oraz zaktualizowaną wartość początkową. Ewidencja środków trwałych powinna także uwzględniać zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych i wartości kwot odpisów tego rodzaju za dany rok podatkowy. Natomiast w przypadku likwidacji, mienia należy podać datę oraz przyczynę jego usunięcia.

A czym charakteryzuje się ewidencja sprzedaży?

Ewidencja sprzedaży należy do obowiązków podatników, którzy:

  • dokonują zarówno sprzedaży, jak i świadczą usługi osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej;
  • prowadzą działalność gospodarczą o charakterze wielozakładowej, a przy tym prowadzą jedną księgę;
  • prowadzą handel tzw. obwoźny lub obnośny, przez co nie przechowują swoich ksiąg w miejscu wykonywania swojej pracy;
  • zlecają prowadzenie ksiąg rachunkowych profesjonalistom, czyli biurom;

Ponadto ewidencja sprzedaży musi być zebrana i spięta w jedną całość. Dodatkowo należy ponumerować poszczególne karty. Dzięki temu można wykorzystać ją do dokonywania zapisów w KPiR związanych z przychodami od sprzedaży towarów oraz usług, które nie zostały udokumentowane np. wystawionym rachunkiem. Warto wiedzieć, że poszczególne zapisy muszą być wykonane raz dziennie tuż po zakończeniu pracy, nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego dnia sprzedażowego.

Ewidencja kupna-sprzedaży zagranicznych środków płatniczych, czyli wartości dewizowych

Ten rodzaj ewidencji związany jest wyłącznie z działalnością kantorową i obejmuje wszystkie czynności, które powodują zamianę zagranicznych środków płatniczych, jak również waluty polskiej w kantorze. Należy mieć świadomość, że musi być ona nadzorowana w sposób trwały i ciągły.

Z czym wiąże się ewidencja wyposażenia?

Natomiast rejestr tego rodzaju obejmuje takie elementy, które nie należą do środków trwałych przedsiębiorstwa, ale przy okazji spełniają następujące warunki — ich wartość początkowa jest wyższa niż 1500 zł oraz okres użytkowania tego mienia ma jest niższy niż 1 rok.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z biurem rachunkowym Effepro! To właśnie miejsce jest najlepszym specjalistą w dziedzinie finansów i nie tylko. Służy pomocą oraz profesjonalnym doradztwem w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nie czekaj i napisz od nich już dziś!

ewidencja środków trwałych

Sprawdź także: Odpowiedzialność biura rachunkowego – co musisz o niej wiedzieć?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: