Opublikowano: 16 września, 2022

Przeczytasz w 4,8 min

Co musisz wiedzieć o fakturze korygującej?

Faktura korygująca jest przydatnym dokumentem zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy. Wstawia się ją, gdy na pierwotnym rachunku pojawił się błąd w danych. Sprawdź, kiedy można stworzyć taki dokument i, co jeszcze musisz o nim wiedzieć.

Faktura korygująca – kiedy możesz ją wystawić?

Fakturą korygującą nazywamy dokument, który wystawia sprzedawca w związku z zaistniałą pomyłką np. wielkości naliczonego podatku. Ponadto może być sporządzony, gdy z powodu nagłego zdarzenia zmieniły się dane znajdujące się na fakturze źródłowej. Możliwość sporządzenia rachunku tego rodzaju daje ustawa o VAT w art. 106j ust. 1, a w treści tego przepisu można przeczytać, że fakturę korygującą trzeba przygotować, gdy:

  • kwota lub wartość podatku na dokumencie źródłowym był błędna;
  • cena uległa podwyżce;
  • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji – np. w danych wystawcy lub nabywcy faktury;
  • sprzedawca udzielił rabatu w związku z wcześniejszymi zapłatami;
  • nabywca otrzymał obniżkę ceny po dokonanym zakupie;
  • nastąpił zwrot towarów, opakowań, całości zapłaty lub jej części;

Faktura korygująca – jakie można wyróżnić rodzaje?

Obecnie faktura korygująca ma dwie formy. Pierwsza związana jest ze zmniejszeniem podstawy opodatkowania, druga – ze zwiększeniem podstawy opodatkowania. Dlatego też w momencie obniżenia należności podatkowych, faktura korygująca otrzymuje miano „in minus”, a wartość netto oraz należnego VAT-u jest pomniejszona. Wystawienie tego dokumentu jest możliwe tylko wtedy, gdy klient dokonał zwrotu, złożył reklamację bądź otrzymał o upust na transakcję. Natomiast w sytuacji, kiedy wartość podstawy opodatkowania uległa podwyższeniu, wystawiona faktura opisywana jest jako „in plus” i zawiera w sobie większą kwotę netto oraz należnego VAT-u, w porównaniu do sumy początkowej. Stworzenie dokumentu tego rodzaju jest możliwe, gdy nastąpiła pomyłka w ilości sprzedanych towarów, wartości podatku bądź ceny.

Faktura korygująca – księgowanie

Księgowanie faktury korygującej zarówno tej „in plus”, jak i „in minus” może obowiązywać u sprzedawcy oraz u nabywcy. Każda sytuacja ma inne wymagania, ponieważ od początku roku 2021 weszły nowe przepisy, które mają pomóc wprowadzić w życie programu SLIM VAT.

Księgowanie faktury korygującej przez sprzedawcę

Każdy rodzaj faktury korygującej otrzymał własną definicję, jak i pojawiły się nowe zasady ich ujmowania w zależności od rodzaju – czy dokonano korekty w związku ze zmniejszeniem podstawy opodatkowania, czy też z jej zwiększeniem.

Korekta „in plus”

Ustawa o podatku VAT (art. 29a ust. 17) mówi, że w sytuacji zwiększenia podstawy opodatkowania, korekta sumy na fakturze powinna być obliczona na podstawie całego okresu rozliczeniowego, w którym pojawiło się zwiększenie tejże kwoty. Ponadto korekta „in plus” musi być ujęta przez sprzedawcę w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura pierwotna, a cena w niej zawarta była błędna już w trakcie sporządzania dokumentu. Co więcej, poprawka tego rodzaju może być również sporządzona w sytuacji, gdy nastąpiło nowe zdarzenie po sprzedaży i w takiej sytuacji, należy ją ująć w okresie rozliczeniowym – tym samym, w którym utworzono fakturę korygującą.

Korekta „in minus”

Ustawa o VAT, a dokładniej art. 29a ust. 13 mówi, że zmniejszenie wartości podatku na dokumencie korygującym powinno być dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym został wystawiony. Obowiązuje to nawet w sytuacji, gdy obie strony napisały zaświadczenie o warunkach utworzenia faktury korygującej. Natomiast, jeżeli taki dokument nie został sporządzony to podatnik podstawę opodatkowania, może obniżyć tylko w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał rachunek.

Księgowanie faktury korygującej przez nabywcę

Od 2021 roku pojawiły się nowe modyfikacje w prawie podatkowym, w obrębie sposobu ujmowania kosztowej faktury korygującej. Mianowicie: w korekcie „in minus” nabywca towarów bądź usług jest zobligowany do zmniejszenia wartości naliczonego podatku VAT w rozliczeniu za czas, w którym ustalił on warunki obniżenia podstawy opodatkowania ze sprzedawcą. O ile przed tym okresem zostały one spełnione. Natomiast w odwrotnej sytuacji tzn. po upływie pory rozliczeniowej, w której uzgodniono warunki – nabywca musi obniżyć wartość naliczonego podatku za czas, kiedy zobowiązania zostały spełnione.

W momencie, gdy podatnik nie zmniejszył kwoty należnego podatku o wartość ustaloną na rachunku (którego dotyczy korekta), a według prawa mógł to zrobić – obniżenie wartości naliczonego opodatkowania może nastąpić dopiero w rozliczeniu, w którym ją zmniejszył.

Natomiast, jeżeli wystawienie faktury korygującej jest spowodowane powstałym błędem rachunkowym, lub gdy pomyłka ma inne (oczywiste) podłoże, to konieczne jest cofnięcie się do momentu, w którym wystawiono pierwotną fakturę.  Z kolei w sytuacji, gdy dokument był poprawnie wystawiony, a dopiero po jakimś czasie pojawiły się okoliczności typu – zwrot towaru, nadanie rabatu – to księgowanie musi nastąpić w tzw. okresie bieżącym (czyli w czasie, w którym została wystawiona korekta).

Poproś eksperta!

Jeżeli masz wątpliwości, czy możesz wystawić fakturę korygującą, albo głowisz się, jak taki dokument rozliczyć – napisz do Effepro! Jest to biuro rachunkowe z warszawskiego Śródmieścia, które zatrudnia niezwykle doświadczonych i właściwie wyszkolonych pracowników, a to sprawia, że problemy na poziomie podatkowym przestają istnieć. Przekonaj się sam i napisz do nich już dziś!

faktura korygująca

Sprawdź także: Czym charakteryzuje się amortyzacja środków trwałych?

 

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: