Opublikowano: 28 października, 2022

Przeczytasz w 4,5 min

Co musisz wiedzieć o urlopie na umowie B2B?

Co musisz wiedzieć o urlopie na umowie B2B?

Urlop należy do podstawowych uprawnień osób zatrudnionych. Jest to fakt. Dlatego też wydawać by się mogło się, że zapis o nim powinien znaleźć się w treści każdej umowy o pracę. Zatem pojawia się pytanie, czy w ramach umowy B2B urlop wypoczynkowy również przysługuje i co może pojawić się w takim kontrakcie? Przeczytaj i dowiedz się wszystkiego na ten temat!

Kto w ogóle ma prawo do urlopu?

Urlop wypoczynkowy to nic innego jak możliwość pracownika do regeneracji i nabrania sił do dalszej pracy. Dlatego też ten czas wolny powinien być wykorzystany do odpoczynku, natomiast w sytuacji, gdy osoba zatrudniona nie była w stanie z niego skorzystać (w danym roku kalendarzowym) – musi otrzymać ekwiwalent pieniężny, za każdy taki dzień.

Urlop tego rodzaju przysługuje wszystkim pracownikom, którzy mają podpisaną umowę o pracę. Co więcej, w tym przypadku nie jest istotne, czy kontrakt obowiązuje przez czas określony bądź nieokreślony. Jak również nie ma znaczenia rodzaj i charakter takiej umowy. Wolne należy się także osobom pozostającym w stosunku pracy w związku z powołaniem, mianowaniem, wyborem lub w wyniku podpisania spółdzielczej umowy o zatrudnieniu. Najważniejsze w przypadku urlopu wypoczynkowego jest to, że pracownik nie może się jego zrzec, nawet gdy tego sam chce, lub gdy jest do tego zmuszony w związku z wydanym poleceniem przełożonego. Taka sytuacja stanowiłaby naruszenie obowiązującego w kraju, prawa pracy.

Jak wygląda urlop wypoczynkowy w przypadku umowy B2B?

Należy mieć świadomość, że umowa B2B jest kontraktem zawartym pomiędzy dwoma stronami. Jednak jest to bardziej współpraca, aniżeli stosunek pracy. Oczywiście nazwa „umowa B2B” nic nie znaczy, jeżeli w jej treść sugeruje zupełnie inne zobowiązania. Co to znaczy? W sytuacji, gdy osoba zatrudniona otrzyma umowę B2B, lecz do jej powinności będzie należało wykonywanie zadań w narzuconym, przez kontrahenta, miejscu i czasie, oraz będzie ona pozostawała do stałej dyspozycji drugiej strony, to mimo iż kontrakt został opisany jako kontrakt B2B – to jednak jest to nic innego, jak umowa o pracę.

Warto wiedzieć, że w przypadku (prawdziwie rozumianej) umowy B2B, urlopy wypoczynkowe nie są obowiązkowe. Oznacza to, że w polskim prawie nie ma żadnego przepisu mówiącego o tym, jak takie wolne miałoby wyglądać z perspektywy każdej ze stron. Dlatego też podczas tworzenia treści umowy B2B istnieje spora swoboda w jej kształtowaniu. Tym samym można do niej wprowadzić zapis, który będzie regulować kwestię urlopów, dni wolnych od pracy itd. Jednakże nie jest to obowiązkowe.

Jak zatem wprowadzić zapis o urlopie wypoczynkowym w treść umowy B2B?

Okazuje się, że tworzenie zapisów o obowiązującym urlopie wypoczynkowym w umowie B2B nie jest rzadkością. Wynika to z faktu, że osoby zatrudniające po prostu godzą się na taką sytuację. Zwykle jest to spowodowane tym, że zwyczajnie nie chcą one stracić dobrego pracownika. Jednakże w przypadku kontraktu tego rodzaju, urlop wypoczynkowy nie zawsze będzie oznaczał, że jest on w pełni odpłatny (tak, jak to się dzieje w przypadku stosunku pracy). Dlatego, jeżeli w umowie zostanie zapisane, że czas wolny od pracy – przysługuje, ale jest on bezpłatny – osoba zatrudniona może się zregenerować w wybranym przez siebie terminie, lecz nie otrzyma za te dni, zapłaty.

A co z innymi urlopami w przypadku umowy B2B?

Osoby, które podpisały w danym przedsiębiorstwie umowę o pracę, mają prawo do odpłatnego urlopu wypoczynkowego i nie tylko do niego. Oznacza to, że mogą otrzymać innego rodzaju dni wolne od wykonywania swoich obowiązków. Taka sytuacja obowiązuje w przypadku m.in. urlopu rodzicielskiego (wychowawczego, macierzyńskiego, ojcowskiego, opieki nad dzieckiem), chorobowego, urlopu przeznaczonego na dokształcenie się lub poszukiwania pracy. Natomiast zatrudnieni na umowę B2B znajdują się w takiej samej sytuacji, gdy jest mowa o dniach wolnych w związku z wypoczynkiem. Tu również panuje zasada, że jeżeli obie strony uzgodnią, iż osoba zatrudniona może korzystać z wszystkich, wyżej wymienionych urlopów, to będzie ona mogła w pełni się z nich cieszyć. Tak samo kształtuje się sytuacja w przypadku odpłatności za te dni wolne.

Warto wiedzieć, że przyznane urlopy w treści umowy B2B mogą być po pewnym czasie anulowane. Jednakże takie działanie wymaga zgody z obu stron umowy oraz stworzenia odpowiedniego aneksu do zawartego kontraktu. Co oznacza, że samodzielna decyzja (jednej z osób) o wyłączeniu któregokolwiek urlopu – nie ma żadnej mocy prawnej. W takiej sytuacji zatrudniony może wystąpić z roszczeniami o odszkodowanie.

Jeżeli masz wątpliwości odnośnie do treści utworzonej przez Ciebie umowy B2B – skontaktuj się z biurem rachunkowym Effepro. Jest to miejsce z warszawskiego Śródmieścia, które świadczy usługi w obrębie szeroko rozumianych finansów, księgowości i nie tylko. Przekonaj się sam i wypełnij ich formularz zgłoszeniowy już dziś!

urlop na b2b

Sprawdź także: Spółka komandytowo-akcyjna – czym się charakteryzuje?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: