Opublikowano: 24 stycznia, 2023

Przeczytasz w 3,5 min

Co musisz wiedzieć o zwolnieniu grupowym?

Czasami z przyczyn niezależnych od pracownika, w firmie, w której pracuje dochodzi do zwolnienia grupowego. Ta sytuacja jest szczególna i wymaga specjalnych działań. Zobacz, co musisz wiedzieć o okolicznościach tego rodzaju!

Zwolnienie grupowe – czym się charakteryzuje?

Każdy z nas kiedyś słyszał o sytuacji, która określana jest jako zwolnienie grupowe. Jednak mało kto wie, co dokładnie ukrywa się za tym stwierdzeniem. A jest to nic innego jak rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę, z co najmniej 20 pracownikami. Wypowiedzenie tego rodzaju wychodzi od osoby zatrudniającej, więc przyczyny takiego działania nie leżą po stronie samych pracowników. Zazwyczaj jest to wynik nowej organizacji pracy w przedsiębiorstwie lub takie zwolnienie ma podłoże po prostu ekonomiczne, bądź dochodzi ono na skutek likwidacji stanowisk. Ewentualnie jest to spowodowane upadłością danej działalności gospodarczej.

Do zwolnienia grupowego dochodzi, gdy w ciągu 30 dni zostały wypowiedziane umowy u co najmniej 10 pracowników (w przypadku przedsiębiorstw mających na stanie mniej niż 100 osób zatrudnionych), lub liczba zwolnionych osób wynosi 10% pracowników (o ile dana działalność zatrudnia nie mniej niż 300 osób, ale więcej niż 100). To samo dotyczy sytuacji, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z 30 pracownikami, gdy jego firma ma podpisane umowy z co najmniej 300 osobami.

Oczywiście do grupowego zwolnienia musi dochodzić na mocy porozumienia stron.

Co jeszcze warto wiedzieć o grupowym rozwiązaniu stosunku pracy?

W pierwszej kolejności należy mieć świadomość, że jest to proces sformalizowany. Dlatego każdy pracodawca, znajdujący się w takiej sytuacji musi:

  • zawiadomić związki zawodowe, bądź (w przypadku ich braku) tzw. przedstawiciela osób zatrudnionych, o przyczynach wypowiedzenia tego rodzaju. Dodatkowo pracodawca musi poinformować o sposobie przeprowadzenia zwolnienia grupowego;
  • zawiadomić państwowy organ, mianowicie powiatowy urząd pracy o zaistniałej sytuacji oraz powodu tego działania;
  • skonsultować z organizacjami związkowymi (zakładowymi) lub przedstawicielami osób zatrudnionych w swojej firmie – zamiar dokonania zwolnienia grupowego, jak i omówić metody wdrożenia tejże czynności;
  • zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowymi bądź ustalić w regulaminie, krok po kroku, drogę postępowania dotyczącego rozwiązywania umów z pracownikami;
  • powiadomić powiatowy urząd pracy o ustalonym regulaminie lub porozumieniu zawartym ze organizacją związkową;
  • wręczyć osobom zatrudnionym oświadczenie mówiące, że ich umowa została rozwiązania oraz wypłacić wszystkim odprawę pieniężną.

Ile musi wynosić odprawa pieniężna w przypadku grupowego rozwiązywania umów?

Jak wiadomo, każdej osobie zatrudnionej, która otrzymała wypowiedzenie stosunku pracy, w związku z grupowym zwolnieniem przysługuje odprawa pieniężna. A jej wartość powinna wynosić:

  • wysokość jednomiesięcznej pensji – jeżeli pracował w danej firmie mniej niż 2 lata;
  • wysokość dwumiesięcznej pensji – jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy więcej niż 2 lata, lecz mniej niż 8 lat;
  • wysokość trzymiesięcznej pensji – jeżeli pracował w danym przedsiębiorstwie więcej niż 8 lat;

Odprawa pieniężna dla pracownika jest ustalana w oparciu o zasady, które obowiązują w momencie przeliczania wartości równoważnika pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jednakże jej wartość nie może przekraczać sumy wyższej niż 15-krotna minimalna pensja za wykonaną pracę, która obowiązywała w momencie rozwiązania umowy. Ponadto powinna być ustalona na podstawie oddzielnych przepisów.

Jeżeli jesteś pracodawcą i w związku z np. likwidacją stanowisk pracy bądź modernizacją swojej firmy, musisz dokonać zbiorowego zwolnienia pracowników – skonsultuj się ze specjalistami, którzy są zaznajomieni z zasadami obowiązującymi w prawie pracy. Profesjonaliści tworzący kadrę pracowniczą biura rachunkowego z Warszawy, firmy Effepro, należą właśnie do tej grupy. Są to osoby, które dzięki odpowiednim kwalifikacjom mogą Ci pomóc ustalić sposób działania w momencie grupowego rozwiązywania stosunku pracy w Twojej działalności, oraz obliczyć wysokość odprawy pieniężnej dla każdego zwolnionego pracownika. Nie czekaj i sprawdź to sam już dziś! 

zwolnienie grupowe

Sprawdź także: Jak kształtuje się kwota wolna od podatku w roku 2023?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: