Opublikowano: 16 grudnia, 2022

Przeczytasz w 4,5 min

Co powinieneś wiedzieć o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Poznaj najważniejsze cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością! Dowiedz się, czym jest ten twór i kto w ogóle za niego odpowiada. Sprawdź także, w jaki sposób można założyć właśnie ten rodzaj podmiotu gospodarczego.

Czym charakteryzuje się spółka z o.o. ?

Spółka z o.o., czyli z ograniczoną odpowiedzialnością to nic innego jak kapitałowa spółka handlowa, która ma tzw. prawną osobowość. Utworzyć może ją kilka osób (wspólników), lecz nie może ona powstać w wyniku działań innej jednoosobowej placówki tego samego rodzaju. Oczywiście jej założycielem może być osoba fizyczna, osoba prawna – niezależnie od swojego obywatelstwa oraz lokalizacji siedziby. Spółka z o.o. jest to miejsce, które preferują osoby, które chcą zachować nadzór podczas prowadzenia działań, jakie wykonuje przedsiębiorstwo, ale dodatkowo pragną ograniczyć ewentualne ryzyko finansowe tylko do wielkości swojego wkładu. Warto wiedzieć, że kapitał takiego podmioty musi wynosić minimum 5 000 zł.

Spółka z o.o. – co się dzieje po jej utworzeniu?

Chcąc dowiedzieć się, co się dzieje po pojawieniu się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na początku należy poznać proces jej tworzenia. Jak wiadomo założycieli może być wielu. Z kolei cały przebieg powstawania takiego podmiotu gospodarczego można podzielić na 4 etapy. Pierwszy z nich dotyczy zawarcia tzw. umowy spółki. Następnie wspólnicy wnoszą swoje wkłady do kapitału zakładowego. Kolejnym etapem jest powołanie zarządu oraz rady nadzorczej (w niektórych sytuacjach – komisji rewizyjnej). Z kolei ostatnią czynnością konieczną do wykonania jest – wpisanie spółki do ewidencji KRS, z tym że od lipca 2021 roku ten podmiot gospodarczy można rejestrować tylko elektronicznie.

Po zakończeniu całego procesu tworzenia spółki z o.o. należy zgłosić do fiskusa formularz NIP-8 z danymi uzupełniającymi. Warto jednak wiedzieć, że informacje m.in. na temat konta bankowego, przewidywanej liczby pracowników, czy lokalizacji prowadzenia działalności nie trzeba przedstawiać instytucjom państwowym w momencie rejestracji podmiotu. Natomiast istnieje obowiązek zgłaszania ich tuż po rozpoczęciu funkcjonowania spółki w ciągu 7 dni (w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Z kolei 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS konieczne jest podanie tychże danych do Urzędu Skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Czym jest umowa spółki z o.o.?

W pierwszym etapie powstawania spółki z ograniczona odpowiedzialnością jest konieczność zawarcia umowy podmiotu w formie aktu notarialnego lub według wzorca dostępnego w systemie S24. Natomiast jeżeli przedsiębiorstwo tego rodzaju zostało założone przez jedną osobę, musi ona sporządzić u notariusza akt założycielski. Warto pamiętać, że do niezbędnych elementów umowy spółki z o.o. należy określenie profilu oraz sposobu jej działania. Zmiana tej części może nastąpić dopiero po otrzymaniu zgody większości (3/4 głosów) założycieli przedsiębiorstwa.

Czym jest kapitał zakładowy spółki z o.o.?

Jak już wiadomo kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może minimalnie wynosić 5 000 zł, natomiast jego tzw. wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 000 zł. Całość pokrywają wspólnicy utworzonego przedsiębiorstwa poprzez wkłady pieniężne lub niepieniężne. Pieniężne muszą być wpłacane do kasy podmiotu lub przelane na rachunek bankowy. Niepieniężne – dotyczą przeniesienia własności na rzecz spółki z o.o. Co więcej, w trakcie procesu zakładania takiego przedsiębiorstwa istnieje reguła, że wspólnicy w pierwszej kolejności ustalają wielkość wkładów, które będą pokrywać udziały. Następnie określana jest ich suma, która ostatecznie ustali wartość całego kapitału.

Odpowiedzialność spółki z o.o. – czym ona jest?

Przed utworzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy dowiedzieć się, za co właściwie ten podmiot odpowiada. Mianowicie, w przypadku takiego przedsiębiorstwa, w momencie złych decyzji i ewentualnych kar np. finansowych, to wspólnicy ponoszą odpowiedzialność tylko w obrębie wniesionego wkładu (nigdy własnym majątkiem osobistym). Oczywiście, jeżeli nastąpi egzekucja na spółce z o.o., która okaże się nieskuteczna – to do pokrycia kosztów zobligowani są wszyscy członkowie zarządu. Istnieje możliwość uwolnienia się od kary tego rodzaju. Mianowicie, jeżeli jeden ze współzałożycieli udowodni, że w odpowiednim czasie zgłoszono m.in. upadłość bądź uruchomiono postępowanie układowe. Tym samym taki okoliczności zwalniające, mogą być rozpatrywane pozytywnie.

Chcesz założyć spółkę, ale nie wiesz, jaki jej rodzaj będzie dla Ciebie korzystny? A może już wiesz, że ma być to ta z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz etapy jej tworzenia Cię przytłaczają? Nic się nie martw! Napisz do biura rachunkowego Effepro. Jest to miejsce pełne profesjonalistów, którzy z chęcią pomogą Ci, a przy okazji wytłumaczą sposób działania spółki z o.o. Dodatkowo zapewnią Ci właściwe wsparcie w trakcie wypełniania formularzy i nie tylko. Przekonaj się sam już dziś!

Sprawdź także: Jak kształtują się ulgi podatkowe w 2023 roku?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: