Opublikowano: 6 stycznia, 2023

Przeczytasz w 3,8 min

Co warto wiedzieć o PIT-2?

Dowiedz się, co tak naprawdę kryje się za deklaracją PIT-2. Jakie są to działania? Kogo obowiązuje ów formularz? W związku z licznymi zmianami w prawie, modyfikacje również objęły zaliczkę od podatku dochodowego i nie tylko. Przeczytaj, a poznasz najważniejsze informacje dotyczące tego dokumentu!

Czym jest PIT-2?

Deklaracja PIT-2 to dokument określany mianem oświadczenia, który składany jest przez pracownika w celu ustalenia wielkości comiesięcznych zaliczek na rzecz podatku dochodowego od osób fizycznych. Składa się go jednorazowo, najczęściej zaraz przed przystąpieniem do pracy w danym przedsiębiorstwie. Jednakże w związku z wprowadzeniem w życie Polskiego Ładu pojawiła się możliwość dostarczenia PIT-2 w każdym dowolnym momencie w roku kalendarzowym. Natomiast płatnik musi go uwzględnić najpóźniej do miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten formularz.

Warto wiedzieć, że oświadczenie tego rodzaju pozwala zastosować kwotę wolną od podatku w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownikowi. Oznacza to, że pracodawca może zmniejszyć tę wartość przy pomocy zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc, o wartość uprawniającą go do jej zmniejszenia. Przed nowelizacją była to wielkość, równa 525,12 złotych w ciągu roku, a to w przeliczeniu na jeden miesiąc dawało ok. 44 złote. Natomiast od stycznia 2023 roku ta kwota wynosi 3600 złotych rocznie, czyli 300 złotych miesięcznie.

Co musisz wiedzieć o zaliczce na podatek dochodowy?

Osoby, które prowadzą własną działalność i zatrudniają osoby do pracy, zobowiązane są do comiesięcznego pobierania zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że wartość wynagrodzenia pracownika jest pomniejszana o wcześniej już ustaloną kwotę. W związku z tym takie działanie wykonywane jest wobec osób, które uzyskują przychody ze względu na:

  • ich stosunek pracy,
  • ich spółdzielczy stosunek pracy,
  • ich stosunek służbowy,
  • pracę nakładczą,
  • wypłatę otrzymaną z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • zasiłki pieniężnej z ubezpieczenia społecznego, które wypłaca zakład pracy.

Co więcej, formularz PIT-2 to dokument pozwalający złożyć w danym urzędzie takie informacje jak:

  • oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek podmiotom gospodarczym egzekucyjnym lub innym jednostkom niebędącymi następcami prawnymi pracodawcy;
  • o wspólnym rozliczaniu się z podatku, z małżonkiem lub informację o samotnym wychowywaniu dziecka – pozwala to ustalić, czy istnieje konieczność podwojenia kwoty zmniejszającej podatek;
  • oświadczenie, że wnioskodawca spełnia warunki, które pozwalają korzystać z podwyższonych kosztów otrzymania przychodu (większych niż 300 złotych);
  • informację o spełnianiu warunków, że przysługują nowe ulgi w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu;

Ponadto druk PIT-2 pozwala zawnioskować w urzędzie: nieuwzględnienie ulgi dotyczącej osób mających mniej niż 26 lat, nieuwzględnienie ulgi związanej z pracowniczymi kosztami uzyskania przychodu, niestosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodu oraz niepobierania zaliczek w roku, w którym złożono ten właśnie formularz.

Ile obecnie wynosi zaliczka na podatek dochodowy?

Aktualnie można w dwojaki sposób obliczyć wartość zaliczki pobieranej przez pracodawcę na podatek dochodowy. Mianowicie może być to 12% dochodu uzyskanego w wybranym miesiącu, lecz dotyczy to sytuacji, gdy zarobki od początku roku nie wynosiły więcej niż 120 tys. zł, czyli gdy pierwszy próg podatkowy nie został przekroczony. Z kolei druga sytuacja to stan, w którym dochód znacznie przewyższył ów pułap.

Jak Polski Ład wpłynął na zaliczkę na podatek dochodowy oraz PIT-2 ?

Odkąd w polskim prawie pojawiła się nowelizacja – Polski Ład, podniesiono kwotę wolną od podatku do 30 tys. złotych. A to bezpośrednio przyczyniło się do zwiększenia wartości zaliczki na podatek dochodowy. Dodatkowo warto wiedzieć, że PIT-2 obowiązuje do odwołania, co oznacza, że nie istnieje konieczność wznawiania deklaracji w kolejnym roku podatkowym.

Jeżeli musisz złożyć PIT-2 i masz pewne wątpliwości odnośnie do jego poprawności, skontaktuj się z profesjonalistami. Biuro rachunkowe z warszawskiego Centrum, firma Effepro służy pomocą w przypadku wypełniania różnorodnych formularzy, czy też w bezpośrednich kontaktach z różnymi instytucjami państwowymi w imieniu swojego klienta. Wystarczy wypełnić kwestionariusz znajdujący się na ich stronie internetowej, aby otrzymać wstępną wycenę za wykonanie owej usługi. Sprawdź to już dziś!

pit2

Sprawdź także: Co musisz wiedzieć o nadchodzącym obowiązku założenia PUE ZUS?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: