Opublikowano: 1 września, 2022

Przeczytasz w 4 min

Czym są środki trwałe?

Majątek to nieodłączna część każdego biznesu. Natomiast dla wielu przedsiębiorców prawidłowe zaksięgowanie zakupów jest nie lada problemem. To samo dotyczy klasyfikacji, czy jest to środek trwały, czy może zwykły wydatek. Przeczytaj i dowiedz się, czym dokładnie jest taki majątek. Sprawdź, jak łatwo można go określić.

Środki trwałe – najważniejsze informacje

Określenie „środki trwałe” jest ściśle związane zarówno z prawem podatkowym, jak i bilansowym. Co więcej, są one podporządkowane trzem ustawom, mianowicie:

 • ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 roku;
 • ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z 1992 roku;
 • ustawie o rachunkowości z 1994 roku;

W związku z tym środkami trwałymi nazywamy m.in. przedmioty, budowle, budynki i lokale (ale te będące oddzielną własność) oraz maszyny, czy też urządzenia, a nawet pojazdy mechaniczne – które są własnością bądź współwłasnością płatnika podatków. Ponadto muszą być one nabyte lub stworzone przez samego przedsiębiorcę. Co więcej, bardzo ważne jest to, aby były kompletne oraz tzw. zdatne do użytku w momencie objęcia ich do użytku.

Dodatkowo majątek trwały musi być eksploatowany dłużej niż rok i powinien być gospodarowany przez przedsiębiorcę na rzecz własnej działalności gospodarczej. Istnieje też możliwość, aby oddać go do użytkowania na podstawie dzierżawy, umowy najmu, bądź leasingu.

Ponadto w przypadku środków trwałych pojawia się obowiązek przeprowadzania odpisów amortyzacyjnych, w momencie gdy:

 • majątek tego rodzaju jest pełnowartościowy i spełnia ustalone odgórnie funkcje w danym przedsiębiorstwie;
 • składnik majątku został nabyty przez przedsiębiorcę, bądź stworzył on go we własnym zakresie;
 • majątek całkowicie lub tylko w swej części należy do podatnika;
 • wartość majątku nie jest większa niż 10 000 zł;

A co musisz wiedzieć o wartościach niematerialnych i prawnych?

Ustawa z 1991 roku o podatku dochodowym mówi, że niematerialne i prawne wartości to te, które podlegają możliwości ujęcia ich przez przedsiębiorcę w kosztach związanych z uzyskanym przychodem. Dodatkowo mogą być one nabyte oraz muszą być w stanie, który umożliwia ich użytkowanie już od pierwszego dnia. Dlatego tej definicji podlega m.in.:

 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • spółdzielcze prawo lub własnościowe do lokalu mieszkalnego bądź użytkowego;
 • prawo autorskie i jego pokrewne prawa majątkowe wraz z licencją;
 • wartość, która stanowi równowartość pozyskanych informacji z dziedziny przemysłowej, handlowej, naukowej, a nawet organizacyjnej;
 • prawo do wynalazków, znaków towarowych, wzorów różnego rodzaju, oznaczeń geograficznych, czy topografii układów scalonych;

Wszystkie wartości materialne i prawne muszą być użytkowane przez przedsiębiorcę dłużej niż rok, na rzecz własnej działalności gospodarczej. Ewentualnie mogą być oddane w przypadku podpisania umowy licencyjnej, najmu, bądź dzierżawy.

Jak prezentuje się klasyfikacja środków trwałych, czyli KŚT?

KŚT to nic innego jak uporządkowany spis obiektów, które zaliczane są właśnie do majątku trwałego. Ma to na celu np. ustalenie wartości, która zostanie ujęta w kosztach związanych z przychodem. Najnowsza klasyfikacja środków tego rodzaju została wprowadzona przez Radę Ministrów w 2016 roku i to właśnie ona ustaliła, że będą obowiązywać grupy o symbolach takich jak:

 • 0 – to grunty;
 • 1 – budynki i lokale oraz prawo spółdzielcze do lokalu mieszkaniowego, bądź użytkowego;
 • 2 – obiekty związane z inżynierią lądową i wodną;
 • 3 – maszyny oraz kotły energetyczne;
 • 4 – wszelkie maszyny, urządzenia i aparaty
 • 5 – specjalistyczny sprzęt taki jak maszyny, urządzenia, aparaty;
 • 6 – urządzenia stricte techniczne;
 • 7 – pojazdy mechaniczne;
 • 8 – narzędzia, sprzęt, ruchomości i całe wyposażenie;
 • 9 – żywy inwentarz;

Gdy nie masz pewności co do środka trwałego – skontaktuj się z profesjonalistami!

Biuro rachunkowe z warszawskiego Śródmieścia Effepro to miejsce, które świadczy różnorodne usługi pomocne podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że to właśnie tu można otrzymać liczne porady dotyczące księgowości, kadr i płac oraz tego, co powinno zostać zaliczone do środków trwałych przedsiębiorstwa. Dlatego, jeżeli masz wątpliwości odnośnie do majątku swojej firmy – skontaktuj się z pracownikami biura, np. wypełniając formularz zgłoszeniowy. Dzięki temu sytuacja finansowa Twojego przedsiębiorstwa będzie jasna i klarowna.

środki trwałe

Sprawdź także: Mały ZUS – czym się charakteryzuje?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: