Opublikowano: 7 czerwca, 2024

Przeczytasz w 5,3 min

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa – poznaj najważniejsze różnice

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z licznymi obowiązkami podatkowymi. Przedsiębiorcy często więc się spotykają z różnymi formami weryfikacji poprawności swoich rozliczeń przez państwowe organy. Dlatego też w tym przypadku niezwykle istotne są czynności sprawdzające oraz kontrola podatkowa. Oba te narzędzia służą do monitorowania prawidłowości rozliczeń, lecz różnią się swoim zakresem, procedurami oraz konsekwencjami. Zatem sprawdź już dziś, czego można się spodziewać w momencie zetknięcia się z tymi formami weryfikacji.

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa – co warto wiedzieć?

Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa to podstawowe sposoby, wykorzystywane przez państwo, które służą do prześledzenia poprawności rozliczeń podatników. Ich celem jest więc szybka i efektywna weryfikacja deklaracji skarbowych oraz innych dokumentów.

W ramach czynności sprawdzających urzędnicy mogą żądać od podatników dodatkowych wyjaśnień, akt lub korekt złożonych oświadczeń. Podstawę prawną dla tych działań stanowią przede wszystkim przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi, organy państwowe mają prawo do:

 • sprawdzania terminowości składania deklaracji podatkowych.
 • weryfikacji prawidłowości rachunkowej oraz zgodności deklaracji z przepisami podatkowymi.
 • żądania wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracjach.

Czynności sprawdzające i ich przebieg

Każdy podatnik tym bardziej przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że czynności sprawdzające zazwyczaj obejmują:

 • analizę dokumentacji – urzędnicy analizują złożone przez podatnika dokumenty, takie jak faktury, rachunki, umowy, oraz inne dokumenty księgowe.
 • wezwanie do wyjaśnień – w przypadku wątpliwości, urząd może wezwać podatnika do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dostarczenia brakujących dokumentów.
 • korekta deklaracji – jeśli podczas czynności sprawdzających zostaną stwierdzone nieprawidłowości, podatnik ma możliwość dokonania korekty deklaracji.

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa – poznaj zasady zaawansowanej weryfikacji dokumentów

Kontrola podatkowa to bardziej szczegółowa forma monitorowania należności. Jest ona drobiazgowa i długotrwała niż czynności sprawdzające, więc może obejmować zdecydowanie większy zakres działań weryfikacyjnych.

Podstawę prawną kontroli podatkowej również stanowią przepisy Ordynacji podatkowej, jednakże są one bardziej szczegółowe i wymagają spełnienia określonych procedur. Organy podatkowe muszą więc:

 • poinformować podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli.
 • wskazać zakres oraz przewidywany czas trwania weryfikacji.
 • sporządzić protokół przeprowadzonych działań.

Poznaj etapy kontroli podatkowej

Przed rozpoczęciem działań tego typu, organ podatkowy musi poinformować podatnika o zamiarze jej przeprowadzenia. Zawiadomienie to powinno zawierać informacje o zakresie czynności oraz planowanym czasie trwania kontroli.

Następnym etapem jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji. W tym miejscu urzędnicy dokonują skrupulatnej analizy dokumentacji podatkowej oraz księgowej sprawdzanego podatnika. Ponadto mogą przeprowadzać wywiady z pracownikami i kontrahentami przedsiębiorcy.

Po zakończeniu kontroli podatkowej organ sprawdzający sporządza protokół opisujący uzyskane wyniki oraz ewentualne zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Warto wiedzieć, że podatnik ma prawo do złożenia zastrzeżeń odnośnie do wniosków zawartych w protokole, oczywiście w określonym terminie.

Różnice między czynnościami sprawdzającymi a kontrolą podatkową

Pomimo że zarówno czynności sprawdzające, jak i kontrola podatkowa służą weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych, istnieje między nimi kilka ważnych różnic:

 • zakres i szczegółowość – czynności sprawdzające są mniej szczegółowe i mają szybko wykryć błędy, podczas gdy kontrola podatkowa jest bardziej szczegółowa i obejmuje kompleksową analizę działalności podatnika.
 • procedura – kontrola podatkowa wymaga formalnego zawiadomienia podatnika oraz sporządzenia protokołu, czego nie wymaga się przy czynnościach sprawdzających.
 • czas trwania – czynności sprawdzające są zazwyczaj krótsze i mniej czasochłonne niż kontrola podatkowa, która może trwać kilka miesięcy.
 • możliwość złożenia wyjaśnień – w ramach czynności sprawdzających podatnik może szybko wyjaśnić wątpliwości urzędu, natomiast kontrola podatkowa często kończy się sporządzeniem protokołu i może prowadzić do nałożenia sankcji.

Konsekwencje dla podatnika

Zarówno czynności sprawdzające, jak i kontrola podatkowa mogą mieć istotne konsekwencje dla osoby weryfikowanej. Pierwsze z nich mogą prowadzić do konieczności dokonania korekty deklaracji podatkowej lub uzupełnienia brakujących dokumentów. W przypadku stwierdzenia drobnych nieprawidłowości podatnik ma możliwość ich szybkiego naprawienia bez większych konsekwencji.

Z kolei kontrola podatkowa może prowadzić do poważniejszych konsekwencji, takich jak nałożenie kar finansowych, odsetek za zwłokę, a w skrajnych przypadkach do wszczęcia postępowania karno-skarbowego.

Jak przygotować się na kontrolę?

Zarówno czynności sprawdzające, jak i kontrola podatkowa rządzą się swoimi prawami, aby zminimalizować ryzyko negatywnych sytuacji, należy tworzyć rzetelną dokumentację. Dlatego już teraz upewnij się, czy wszystkie Twoje akta księgowe są poprawnie prowadzone i zgodne z zasadami. Ponadto przeprowadzaj wewnętrzne audyty, aby wykryć i poprawić ewentualne błędy przed weryfikacją organów państwowych. W razie wątpliwości skonsultuj się z doradcą podatkowym lub prawnikiem specjalizującym się w tym prawie. Z kolei w przypadku otrzymania wezwania do wyjaśnień lub zawiadomienia o kontroli, niezwłocznie działaj w celu wyjaśnienia sprawy.

Wspomóż się profesjonalną wiedzą!

W obliczu skomplikowanych przepisów podatkowych oraz różnorodnych form weryfikacji przez organy podatkowe takich jak czynności sprawdzające i kontrola podatkowa niezwykle ważne jest posiadanie solidnego wsparcia księgowego. Biuro rachunkowe Effepro oferuje profesjonalne usługi, które pomagają skutecznie zarządzać dokumentacją podatkową i zapewniają pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami. Ten zespół doświadczonych specjalistów gwarantuje rzetelność i dokładność w podjętych zadaniach, co minimalizuje ryzyko nieprawidłowości i negatywnych konsekwencji podczas kontroli. Korzystanie z proponowanych działań jest inwestycją w bezpieczeństwo oraz spokój, ponieważ oferowane jest kompleksowe wsparcie, jak również liczne audyty wewnętrzne po reprezentację przed organami państwa. Dzięki temu można skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Wybierz już dziś Effepro i zyskaj pewność, że Twoje finanse są w najlepszych rękach.

czynności sprawdzające a kontrola podatkowa

Sprawdź także: Aktywa i pasywa – poznaj najważniejsze pojęcia finansowe

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: