Opublikowano: 21 marca, 2023

Przeczytasz w 3,8 min

Darowizna – co musisz o niej wiedzieć?

tki

Darowizną nazywamy przekazanie części majątku lub pewną sumę pieniędzy, innej osobie, a czynność ta jest całkowicie nieodpłatna. Bardzo często w jej przypadku sporządzana jest umowa. Sprawdź, co musisz wiedzieć o darowiźnie. Dowiedz się, jakie dane powinien zawierać dokument ją opisujący, czyli umowa .

Umowa darowizny – najważniejsze informacje

W kodeksie cywilnym, który obowiązuje na terenie naszego kraju, można znaleźć artykuły mówiące o zasadach regulujących darowiznę. Mianowicie:

Art. 888. § 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

W związku z tym czynność ta powinna być przedstawiona w formie pisemnej. Jednakże w niektórych przypadkach darowizna musi być zawarta, jako akt notarialny. Takie rozwiązane obowiązuje podmioty, gdy przekazywana jest zarówno własność pod postacią nieruchomości, jak i użytkowanie wieczyste. Co więcej, takiego dokumentu wymaga również darowizna związana z prawami spółdzielczymi.

Reszta przedmiotów, która jest oddawana na podstawie uniwersalnej umowy pisemnej, nie wymaga obecności notariusza, czy też innego prawnika.

Darowizna – co powinna zawierać umowa?

Tworzenie dokumentacji, jaką jest umowa darowizny to stosunkowo łatwe zadanie. Należy jedynie pamiętać o następujących szczegółach:

  • dacie i miejscu sporządzania dokumentu;
  • danych personalnych jednej i drugiej strony (konieczne jest zamieszczenie imienia, nazwiska, adresu, numeru seryjnego dowodu tożsamości);
  • dokładnym opisie darowizny, wraz z informacją od darczyńcy, że przekazywany przedmiot należy do niego i że nie jest on objęty żadnymi zabezpieczeniami;
  • oświadczeniu, że darowizna jest przyjęta – tzn. w dokumencie musi znaleźć się notatka, że darczyńca przekazuje przedmiot, a osoba obdarowana ją przyjmuje;
  • dacie wykonania darowizny;
  • opisaniu, kto ponosi koszty związane z podpisaną umową;
  • uwagi dotyczące postanowienia końcowego, czyli ilości egzemplarzy, jakie przepisy obowiązują ową darowiznę;
  • podpis darczyńcy i obdarowanego;

Warto wiedzieć, że umowa darowizny może zawierać także informacje dotyczące nawet sposobu obchodzenia się z przekazywanym majątkiem.

Co więcej, istnieją również przypadki, że taka sytuacja może być także związana umową ustną między dwiema stronami. Taka darowizna staje się ważna dopiero w chwili obdarowania danej osoby przez darczyńcę.

Darowizna – co jeszcze musisz o niej wiedzieć?

Według obowiązującego prawa w kraju darowizna to czynność, którą obejmuje konieczność odprowadzenia od niej podatku. Oznacza to, że osoba obdarowana (lub darczyńca) musi uiścić w Urzędzie Skarbowym opłatę. Kwota obowiązkowa do zapłaty wynosi od 3 do 20% od wartości darowizny. Jednakże w przypadku przekazywania części majątku lub pewnej sumy pieniędzy w obrębie zerowej grupy podatkowej pojawia się możliwość zwolnienia z odprowadzenia podatku.

Osoby, które należą do tego właśnie grona to najbliżsi członkowie rodziny, czyli małżonkowie, rodzice, dziadkowie, a także rodzeństwo, czy też macocha oraz ojczym. Wystarczy, że osoba, na której spoczywa obowiązek uiszczenia opłaty w związku z darowizną, dostarczy do fiskusa dokument potwierdzający pokrewieństwo a otrzyma ona zwolnienie z opłacenia podatku. Wniosek ten dostępny jest w każdym Urzędzie Skarbowym.

Na rozwiązanie tejże sprawy w instytucji państwowej podatnik ma aż 6 miesięcy (od zawarcia umowy lub przekazania darowizny). W innym przypadku jest on zobowiązany do opłacenia podatku mimo spowinowacenia z darczyńcą.

Co należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w przypadku darowizny?

W sytuacji, gdy otrzymamy darowiznę, należy wypełnić dokument opisany, jako formularz SD-Z2. Następnie trzeba go złożyć w odpowiednim urzędzie. Zgłoszenie darowizny między członkami rodziny jest bezpłatne, a wnioski dostępne są np. na portalu podatkowym.

Jeżeli masz problem z wywiązaniem się z tego lub innego obowiązku narzuconego Ci przez prawo podatkowe, skorzystaj z usług profesjonalistów — biura rachunkowego z warszawskiego Śródmieścia. Effepro to miejsce stworzone z myślą o osobach, które nie są wykształcone kierunkowo, a zobligowane są do wykonywania licznych czynności prawno-urzędniczych. Jeżeli potrzebujesz pomocy z darowizną – napisz do specjalistów z biura Effepro już dziś!

darowizna

Sprawdź także: Darowizna między małżonkami – czy trzeba odprowadzić podatek?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: