Opublikowano: 17 marca, 2023

Przeczytasz w 4,1 min

Darowizna między małżonkami – czy trzeba odprowadzić podatek?

Darowizna jest czynnością niezwykle często spotykaną pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Najczęściej jest ona związana z przekazaniem majątku przez rodziców (bądź dziadków) swoim potomkom. Co więcej, prawo dopuszcza możliwość przekazania środków również za ich życia. Owa własność może być ofiarowana w całości lub ewentualnie tylko częściowo i jest ona pozbawiona podatku. Czy taka sytuacja obowiązuje również w przypadku darowizny między małżonkami? Przeczytaj i dowiedz się więcej o tej sytuacji.

Darowizna między małżonkami – najważniejsze informacje

W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, czy jest umowa darowizny. To nic innego jak nieodpłatne świadczenie, które objęte jest prawem cywilnym. Dlatego w takiej sytuacji powinna powstać odpowiednia dokumentacja, czyli akt notarialny. Jednakże nie jest to obowiązkowe, w szczególności, gdy obiecana darowizna zostanie spełniona. Co oznacza, że przeniesione prawa dotyczące danego majątku również przechodzi na osobę obdarowaną. Warto wiedzieć, że zazwyczaj jest to członek rodziny. Niezwykle istotną informacją jest również fakt, że omawiane świadczenie zawsze jest elementem mienia darczyńcy.

W związku ze specyficznym charakterem darowizny zwykle taka sytuacja obowiązuje osoby spokrewnione, które połączone są między sobą więzami krwi lub uczuciem. Jednakże bywają przypadki, że obdarowaną osobą, jest ktoś obcy. Mimo tego jest to dość rzadka sytuacja.

Darowizna między małżonkami z rozdzielnością majątkową

Według obowiązującego w kraju prawa małżonkowie z rozdzielnością majątkową są traktowani jako dwie różne osoby, bez istnienia powiązania pod względem finansów. Taki dokument sprawia, że każda ze stron ma swoje własne, czyli odrębne mienie, więc na próżno szukać wspólnego dorobku. Jednakże nawet w takim przypadku obowiązują ich przepisy dotyczące darowizny, a dokładniej art. 888 i następny kodeksu cywilnego.

Darowizna między małżonkami a wspólny majątek

Wspólność majątkowa między małżonkami jest tzw. współwłasnością łączną. Oznacza to, że w związku małżeńskim nie ma podziałów, a dokładniej żadna ze stron nie ma większego dobytku od drugiej. Dlatego też wszystko, co tworzy ów majątek, w takim samym stopniu należy zarówno do męża, jak i żony. Taki stan panuje przez cały czas trwania małżeństwa lub do momentu podpisania rozdzielności przed obliczem notariusza. W innym razie nie mogą darować sobie nawzajem przedmiotów, zwłaszcza gdy oboje są jej właścicielami.

Jednakże bywają takie przypadki w życiu, że istnieją również odrębne majątki. Osobny męża i osobny żony. Tym samym oznacza to, że pojawia się możliwość przesunięcia części dorobku zarówno w jedną, jak i w drugą stronę.

Bardzo ważną kwestią odnośnie do darowizny między małżonkami, jest również wspólność małżeńska. Co oznacza, że można wyróżnić majątek osobisty oraz wspólny. Według prawa, a dokładnie według art. 31 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w momencie zawarcia związku małżeńskiego, między partnerami powstaje właśnie wspólność małżeńska. Obejmuje ona wszystkie przedmioty, które zostały nabyte przez czas trwania związku, przez jedną ze stron. Dlatego wszystko, co należy do dobytku męża i żony, jest uznawane w całości za wspólny.

Wspólny majątek a osobisty – co można do niego zaliczyć?

Wspólnym majątkiem nazywamy m.in.:

  • wynagrodzenie otrzymane przez małżonków za wykonaną pracę;
  • dochody uzyskane w wyniku prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
  • dochody z majątku wspólnego, czyli w tym przypadku zaliczamy również przedmioty wchodzące w skład majątku osobistego każdego z małżonków;

Z kolei do osobistego majątku należą:

  • wszystkie rzeczy, które tworzą dany dobytek przed zawarciem małżeństwa;
  • przedmioty nabyte w związku z dziedziczeniem, zapisem w akcie notarialnym lub darowizną;
  • prawa majątkowe podlegające innym przepisom np. te odpowiedzialne za zaspokojenie potrzeb osobistych któregoś z małżonków oraz te przysługujące tylko jednej osobie;
  • rzeczy uzyskane w wyniku odszkodowania, otrzymania nagrody lub nabyte w zamian za część majątku osobistego;

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej konsultacji dotyczącej darowizny między Tobą a Twoim małżonkiem – napisz do specjalistów. Biuro rachunkowe z Warszawy Centrum jest takim właśnie miejscem. Jego kadrę pracowniczą tworzą osoby doskonale obyte z polskim prawem. Dzięki temu mogą służyć pomocną informacją nawet osobom, które rozważają darowiznę na rzecz swojej drugiej połówki. Sprawdź to już dziś i napisz do nas!

darowizna między małżonkami

Sprawdź także: Wynajem nieruchomości a VAT – jaka stawka obowiązuje?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: