Opublikowano: 22 czerwca, 2023

Przeczytasz w 4 min

Czym jest prawo konsumenckie i jak działa reklamacja w drodze rękojmi – poznaj najważniejsze informacje

Prawo konsumenckie jest zbiorem różnych przepisów, które mają na celu ochronić interesy osób dokonujących zakupów, czyli konsumentów, w relacjach z przedsiębiorcami. Jednym z kluczowych aspektów tego przywileju jest możliwość składania reklamacji na drodze rękojmi, zwłaszcza w przypadku zakupu wadliwego towaru. Zatem dowiedz się, co to dokładnie znaczy i kiedy można z tego skorzystać?

Prawo konsumencie – czym ono właściwie jest?

Prawo konsumenckie ma za zadanie przede wszystkim zapewnić uczciwe warunki handlowe oraz właściwą jakość zarówno produktów, jak i usług, a także zapobiegać nieuczciwym praktykom ze strony przedsiębiorców. Obowiązują one wszystkich, którzy nabywają towar na potrzeby niezwiązane z działalnością zawodową, niezależnie od tego, czy są to osoby fizyczne, czy też prawne.

Jakie wyróżniamy prawa konsumenckie?

Obecnie można spotkać się z kilkoma przywilejami tego rodzaju. Są one różne, ponieważ dotyczą innych aspektów związanych z handlem. Dlatego wyróżniamy prawo do:

  • informacji – oznacza to, że konsument ma prawo, aby otrzymać jasne, prawdziwe i zrozumiałe informacje na temat produktów lub usług, które ma zamiar zakupić. Dlatego też powinien mieć możliwość poznania prawdziwych cech i parametrów towaru, jego ceny, warunków sprzedaży, zasad gwarancji, a także dokładną politykę zwrotów oraz reklamacji.
  • jakości – produkty nabywane na drodze handlu powinny być wolne od wad, zgodne z opisem, a dodatkowo muszą odpowiednio funkcjonować. Jeśli towar okazuje się wadliwy lub niezgodny, konsument ma prawo do jego naprawy, wymiany, a także zwrotu swoich pieniędzy.
  • bezpieczeństwa – przedsiębiorcy mają obowiązek dostarczać swoim klientom tylko bezpieczne artykuły oraz udzielić im odpowiednich ostrzeżeń i instrukcji, które muszą jasno wyjaśniać sposób korzystania.
  • odstąpienia od umowy – konsument ma prawo zrezygnować z transakcji zawartej na odległość (np. przez Internet) bez podawania przyczyny, w ciągu określonego terminu.
  • reklamacji – według prawa konsumenckiego nabywca może zgłosić reklamację w przypadku wadliwego towaru lub powstałej niezgodności z zawartą umową. Natomiast sprzedawcy mają obowiązek rozpatrzenia owego zgłoszenia, a co się z tym wiąże, podjęcia odpowiednich działań, takich jak naprawa, wymiana produktu lub zwrot pieniędzy.
  • ochrony przed praktykami nieuczciwymi – klient powinien być chroniony przed nieuczciwymi praktykami ze strony przedsiębiorców, takimi jak wprowadzanie w błąd, agresywne praktyki sprzedażowe, niewłaściwe klauzule umowne lub nieuczciwe warunki umowne.

A czym jest rękojmia?

Rękojmia jest pewnego rodzaju prawem konsumenckim. Reguluje ona sytuację, gdy sprzedany artykuł jest wadliwy. W przypadku usterki pod względem fizycznym towar nie spełnia po prostu standardów jakościowych albo nie działa on prawidłowo. Z kolei wady prawne dotyczą niezgodności towaru z umową lub zwyczajnie naruszają prawa osób trzecich. Warto wiedzieć, że głównym celem rękojmi jest zapewnienie konsumentom ochrony, a także umożliwienie im skutecznej naprawy zakupionego, ale wadliwego towaru. Jest to także sposób skorzystania z innej formy odszkodowania.

Kiedy możemy skorzystać z rękojmi, tego specyficznego prawa konsumenckiego?

Przede wszystkim, rękojmia dotyczy sytuacji, gdy towar posiada różnego rodzaju mankamenty. Mowa tu o defektach, które istniały już w momencie zakupu lub pojawiły się w wyznaczonym okresie. Mianowicie w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia produktów do nabywcy. W takim przypadku osoba ta może zgłosić reklamację przedsiębiorcy, jest to jego prawo konsumenckie.

W związku ze zgłoszeniem reklamacji na drodze rękojmi przedsiębiorca powinien zaproponować swojemu klientowi naprawę usterki, która musi być przeprowadzona w sposób rzetelny, w rozsądnym czasie. Warto wiedzieć, że w tym przypadku koszty naprawy ponosi sprzedawca. Ponadto może on zaproponować wymianę felernego towaru na nowy, wolny od wad. Natomiast, gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe, przedsiębiorca może obniżyć cenę produktu lub całkowity zwrócić pieniądze klientowi.

Ważne jest, aby nabywca pamiętał o swoich prawach konsumenckich i umiejętnie je egzekwował. Reklamację należy zgłosić przedsiębiorcy w odpowiednim terminie. Natomiast sprzedawca ma obowiązek przyjąć owo zawiadomienie i odpowiedzieć na nie w sposób sumienny. W przypadku odmowy rozpatrzenia reklamacji lub po otrzymaniu niesatysfakcjonującej odpowiedzi konsument może skorzystać z innych środków ochrony prawnej. Czyli skierować sprawę do sądu bądź zgłosić ją do właściwych organów nadzorczych. Ewentualnie można skorzystać z pomocy specjalistów np. biura rachunkowego Effepro. To miejsce wesprze każdego w walce o swoje prawa konsumenckie i nie tylko. Wypełnij formularz zgłoszeniowy już dziś!

prawo konsumenckie

Sprawdź także: Numer NIP – dowiedz się wszystkiego na jego temat!

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: