Opublikowano: 14 października, 2022

Przeczytasz w 3,6 min

Jakie są różnice między umową o dzieło a umową zlecenie?

Umową cywilnoprawną jest zarówno umowa zlecenie, jak i dzieło. Przeczytaj i dowiedz się, czym dokładnie różnią się one między sobą. Sprawdź, czego mogą dotyczyć!

Czym jest umowa o dzieło?

Umową o dzieło nazywamy kontrakt zawarty pomiędzy osobą zlecającą wykonanie danego dzieła a osobą przyjmującą owo zamówienie. Oznacza to, że zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania ustalonej pracy, z kolei zleceniodawca – do wypłacenia konkretnej kwoty, która została określona w umowie. Warto wiedzieć, że przedmiotem kontraktu takiego rodzaju muszą być działania dające realny efekt np. wykonanie, czy odświeżenie mebli. Jak również mogą to być czynności, których finalna twórczość jest niematerialna np. projekt strony internetowej. Dlatego też umowa o dzieło może dotyczyć różnego rodzaju wyrobów, ich naprawy lub przerobienia.

Czym jest umowa zlecenie?

Natomiast umowa zlecenie dotyczy przyjęcia do wykonania ustalonych czynności prawnych, w zamian za ustalone należności. Jednakże w rezultacie takiej współpracy zleceniobiorca nie odpowiada za otrzymany wynik, lecz musi mieć świadomość, że ustalone zadanie musi zrealizować osobiście i to z jak największą starannością.

Umowa o dzieło i umowa zlecenie – różnice

Umowa o dzieło przede wszystkim charakteryzuje się:

  • brakiem składek ZUS-owskich;
  • umowa dotyczy określonego w treści rezultatu (oczywiście otrzymanego w wyniku wykonanej pracy);

Natomiast umowa zlecenie związana jest z:

  • opłacaniem składek do ZUS-u;
  • ma określoną minimalną kwotę za przepracowaną godzinę;
  • przedmiotem umowy jest określona między zleceniodawcą a zleceniobiorcą – czynność;

Odpowiedzialność zleceniobiorcy

Najważniejszą różnicą pomiędzy omawianymi umowami jest odpowiedzialność zleceniobiorcy za wykonanie ustalonych działań. Oznacza to, że w przypadku kontraktu o dzieło realizator odpowiada za uzyskany efekt ukończonej pracy. Z kolei w umowie zlecenie wykonawca zobowiązuje się przede wszystkim za przeprowadzenie we właściwy sposób ustalonych czynności. Natomiast nie odpowiada on za finalny rezultat. 

Niewiele osób wie, że podobnie kształtuje się reklamacja zarówno w pierwszej, jak i drugiej sytuacji. Umowa o dzieło jest obarczona możliwością jej zgłaszania, a umowa zlecenie – nie.

Wynagrodzenie

W 2017 roku ustawodawca jasno określił, że osoba zatrudniona na umowę zlecenie musi otrzymać odpowiedniej wysokości wynagrodzenie. Ponadto ustalono, że w tym przypadku obowiązuje minimalna stawka godzinowa, a od 2022 roku zdefiniowano ową wartość na 19,70 zł. Dlatego też konieczna jest rejestracja czasu pracy zleceniobiorcy, ponieważ suma końcowa (czyli jego wynagrodzenie) to nic innego jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin. Z kolei w momencie zawarcia umowy o dzieło, ta kwota musi wynosić tyle ile obie strony ustaliły podczas tworzenia treści porozumienia.

Składki opłacane w ZUS-ie

Oczywiście różnice pomiędzy obiema umowami są również widoczne na poziomie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli rozpatrywana jest umowa o dzieło, to wykonawca nie ma prawa do ubezpieczeń (każdego rodzaju). Ponadto nie jest on zobowiązanych do ich opłacania. Jednak w takim przypadku płatnik musi zgłosić do ZUS-u zawarcie umowy tego rodzaju, poprzez wypełnienie formularza RUD. Z kolei kontrakt zlecenie jest obarczony oskładkowaniem, co oznacza, że konieczne jest uiszczanie opłat na rzecz ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego oraz zdrowotnego.

Koszty uzyskania przychodów oraz podatek dochodowy

Zleceniobiorca zarówno w momencie pracy na umowę zlecenie, jak i dzieło musi zapłacić podatek dochodowy, (jeżeli wynagrodzenie brutto jest niższe niż 200 zł – obowiązuje 17%). Ponadto stawka podstawowa, w momencie zawarcia jednego, jak i drugiego kontraktu może zostać obniżona o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów (20% lub 50%, gdy obowiązuje korzystanie z praw autorskich).

Jeżeli chcesz zawrzeć umowę o dzieło lub zlecenie, ale nie do końca wiesz, co powinno zawierać w swej treści zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie. Napisz do Effepro! Jest to miejsce, które tworzą specjaliści z zakresu księgowości, kadr i płac oraz rachunkowości. Oznacza to, że biuro rachunkowe z warszawskiego Śródmieścia pomoże Ci w obrębie tworzenia takich kontraktów i nie tylko. Przekonaj się sam!

umowa o dzieło a zlecenie

Sprawdź także: Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu przez biuro rachunkowe – co musisz wiedzieć?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: