Opublikowano: 8 sierpnia, 2023

Przeczytasz w 4,3 min

Mapa interesariuszy – dowiedz się, do czego służy ta specyficzna analiza!

Mapa interesariuszy jest narzędziem biznesowym, które ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej. Pomaga skutecznie zarządzać firmą i tym samym osiągnąć sukces. Jest to pewnego rodzaju analiza, która pozwala zrozumieć potrzeby, oczekiwania i wpływ różnych grup ludzi, którzy bezpośrednio oddziałują na przedsiębiorstwo. Dowiedz się zatem, czym dokładnie cechuje się ten mechanizm oraz jakie korzyści niesie on dla biznesu.

Czym jest mapa interesariuszy?

Mapa interesariuszy to graficzne przedstawienie grup osób lub organizacji, które mają wpływ na daną firmę bądź projekt. Są to ludzie, którzy w różny sposób są związani z ową działalnością, a więc mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na jej funkcjonowanie. Analiza interesariuszy ma na celu zrozumienie i uwzględnienie ich interesów podczas podejmowania decyzji oraz planowania strategii rozwoju danego przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto przeprowadzić analizę interesariuszy?

Właściciele firm powinni mieć świadomość, że przeprowadzenie analizy interesariuszy może pozytywnie wpłynąć na ich biznes. Po pierwsze, to badanie pozwala zrozumieć, jakie są oczekiwania różnych grup wobec przedsiębiorstwa. Wiedza na temat oczekiwań klientów jest kluczowa w przypadku dostosowania strategii i czynności wykonywanych przez daną działalność gospodarczą. Dzięki temu może ona lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, pracowników, partnerów biznesowych, a także innych interesariuszy.

Etapy tworzenia mapy interesariuszy

Pierwszym etapem podczas tworzenia mapy interesariuszy jest identyfikacja wszystkich grup, które mogą bezpośrednio oddziaływać na biznes. Należy w tym przypadku uwzględnić klientów, dostawców, pracowników, akcjonariuszy, konkurentów, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe oraz inne grupy związane z branżą analizowanej firmy.

Kolejnym krokiem jest określenie interesów i oczekiwań interesariuszy, a więc zrozumienie poszczególnych grup. Co jest dla nich istotne? Jakie cele chcą osiągnąć, współpracując z daną działalnością gospodarczą? Czy mają jakieś obawy lub zastrzeżenia? Istotne podczas tworzenia mapy interesariuszy jest zatem otwarte i aktywne słuchanie, zbieranie informacji oraz skrupulatna analiza otrzymanych danych.

Następnie należy określić, jakie grupy mają największy wpływ na działalność firmy i jakie są tego konsekwencje. To badanie pozwala skupić się na najważniejszych interesariuszach, a także efektywnie zarządzać relacjami.

Na podstawie zebranych informacji oraz analiz można opracować strategie i działania, które będą lepiej odpowiadać na potrzeby odbiorców. Może to być np. dostosowanie oferty produktów lub usług pod kątem ich wymagań, lepsze zaangażowanie pracowników, budowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród klientów, czy też podejmowanie działań społecznie odpowiedzialnych.

Jakie korzyści wynikają z zastosowania mapy interesariuszy?

Zastosowanie mapy interesariuszy przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorcy. Do najważniejszych można zaliczyć m.in.:

  • lepsze zrozumienie interesariuszy – takie działanie pozwala dokładnie zidentyfikować wszystkie grupy, które mają wpływ na firmę, co pomaga lepiej określić ich potrzeby, oczekiwania, cele i obawy.
  • efektywne podejmowanie decyzji – informacje na temat interesariuszy pozwalają przedsiębiorcy uwzględnić różnorodne punkty widzenia, co bezpośrednio może rzutować na podejmowane przez niego decyzje.
  • poprawa komunikacji – mapa interesariuszy ułatwia identyfikację kluczowych odbiorców, a ponadto przyczynia się do ustalenia odpowiednich sposobów komunikacji z nimi. Dzięki temu firma może budować pozytywne relacje z otoczeniem.
  • zwiększenie zaangażowania – skupienie się na potrzebach interesariuszy pozwala działalności gospodarczej dostarczyć wartościowych dla nich produktów lub usług. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania klientów, pracowników i partnerów biznesowych.
  • minimalizacja ryzyka – wiedza o interesariuszach pozwala firmie lepiej zarządzać ryzykiem. Wpływa to na szybsze wychwycenie potencjalnych zagrożeń oraz wyzwań dla biznesu, co może zmniejszyć ryzyko wystąpienia niekorzystnych sytuacji dla całego biznesu.
  • usprawnienie relacji z interesariuszami – mapa interesariuszy pozwala określić priorytety w interakcjach z różnymi grupami odbiorców.
  • wsparcie strategicznego planowania – pomaga zrozumieć otoczenie przedsiębiorstwa, określić jego cele i strategie, a także uwzględnić wymagania interesariuszy w długofalowej wizji rozwoju.

Mapa interesariuszy pomoże rozwinąć Twój biznes!

Mapa interesariuszy jest niezastąpionym narzędziem dla działań firmy. Zwłaszcza że dąży ona do efektywnego zarządzania biznesem i osiągnięcia sukcesu zawodowego. Pozwala ona zrozumieć potrzeby, oczekiwania różnych grup związanych z przedsiębiorstwem, co stanowi fundament dla skutecznego budowania relacji i tworzenia właściwej strategii działania. Przyczynia się także do lepszego zrozumienia rynku, podniesienia konkurencyjności oraz budowania trwałych, czy też korzystnych relacji biznesowych.

W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy w rozwoju własnego przedsiębiorstwa, warto skonsultować swoją sytuację z profesjonalistami, czyli biurem rachunkowym z warszawskiego Śródmieścia – firmą Effepro. Wystarczy, że skontaktujesz się z nimi przy pomocy formularza kontaktowego i gotowe! Nie czekaj, sięgnij po wiedzę specjalistów i podejmij właściwe decyzje biznesowe już dziś!

mapa interesariuszy

Sprawdź też: Wszystko o KPiR – czyli co musisz wiedzieć o Księdze Przychodów i Rozchodów!

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: