Opublikowano: 16 maja, 2023

Przeczytasz w 3,8 min

Mobbing – poznaj najważniejsze informacje!

Każdy choć raz w swoim życiu słyszał o mobbingu w pracy. Jednakże mało kto, ma świadomość, czym on jest i kto tak naprawdę jest za niego odpowiedzialny. Przeczytaj, jakie prawa ma osoba, która padła ofiarą mobbingu. Sprawdź, co podlega pod tego rodzaju działania!

Mobbing w miejscu pracy – co to jest?

Mobbing to nic innego jak świadome i uporczywe psychiczne nękanie pracownika. Może mieć ono formę werbalną oraz niewerbalną. Natomiast osobą, która popełnia ten naganny czyn, może być zarówno pracodawca (przełożony), jak i współpracownik. Czasami jest to duża, zorganizowana grupa osób.

Czynność ta często doprowadza do sytuacji, że dręczony pracownik zaczyna cierpieć ze względu na swój zły stan psychiczny, co bezpośrednio może wpływać na utratę zdrowia. Nierzadko można zaobserwować również obniżoną samoocenę, uczucie odosobnienia, a nawet liczne stany lękowe.

Mobbing – jakie muszą być spełnione kryteria?

Podczas oceny danej sytuacji pod kątem mobbingu, należy wziąć kilka czynników pod uwagę. Mianowicie:

 • czy działania pracodawcy lub współpracowników są bezpośrednio skierowane przeciwko pracownikowi?
 • czy owe zachowania są uporczywe i trwają przez długi czas?
 • czy analizowane czynności mają na celu ośmieszyć, poniżyć pracownika lub odizolować osobę gnębioną od reszty zespołu?
 • czy w związku z zaistniałą sytuacją pojawiła się zmniejszona podatność do wykonywania pracy u nękanej osoby, oraz czy czuje się ona poniżona, wyobcowana bądź ośmieszona?

Warto wiedzieć, że w przypadku mobbingu wszystkie wymienione wyżej działania muszą wystąpić jednocześnie.

Mobbing – poznaj, jakie może przybrać formy?

Należy mieć świadomość, że przykre czynności wykonywane przeciwko konkretnemu pracownikowi mogą przybrać różnorodne formy. Jednak ich wspólnym spoiwem jest fakt, że owe działania negatywnie wpływają na rozmaite aspekty życia ofiary mobbingu. Dlatego w tym przypadku można wyróżnić:

 • czynności, które przyczyniają się do złego sposobu komunikowania się z załogą;
 • działania, które bezpośrednio oddziałują na relacje między poszczególnymi pracownikami;
 • czynności, które negatywnie wpływają na postrzeganie ofiary mobbingu w środowisku pracy;
 • działania, które przyczyniają się do uszczerbków na zdrowiu;
 • czynności, które bezpośrednio oddziałują na pozycję zawodową nękanego pracownika;

Jakie prawa ma osoba doświadczająca mobbingu?

Ważną informacją w przypadku mobbingu w miejscu pracy jest fakt, że każda ofiara takiej sytuacji powinna od razu podjąć kroki mające na celu zatrzymanie tychże działań. Dlatego w pierwszej kolejności, pracownik musi udać się do swojego pracodawcy, aby go powiadomić o całej sprawie. Natomiast, gdy jest on mobbingowany przez swojego przełożonego, musi szukać pomocy u osób wyższych rangą.

Ofiara mobbingu może dochodzić swoich praw przed obliczem sądu. Zwłaszcza gdy został zaobserwowany uszczerbek na jego zdrowiu zarówno tym psychicznym, jak i fizycznym. Co więcej, może on oczekiwać od pracodawcy odszkodowania (wtedy lekarz biegły ustala jego wielkość). Ponadto ma ona prawo do ubiegania się do finansowego zadośćuczynienia, gdy wskutek mobbingu utracił on pracę.

Warto jednak wiedzieć, że zanim pracownik zacznie dochodzić swoich praw, musi on udowodnić przed sądem, że do owego mobbingu w ogóle doszło.

Mobbing – przykłady

Wśród działań pracodawcy, które określane są jako mobbing, można wyróżnić m.in.:

 • ograniczenia narzucone przez np. pracodawcę sposobu komunikacji z resztą pracowników;
 • stałe przerywanie wypowiedzi;
 • dyskryminację osoby zatrudnionej;
 • ciągłą krytykę czynności wykonywanych w godzinach pracy;
 • krytykę i negatywną ocenę życia prywatnego ofiary;
 • różnego rodzaju groźby, bądź pogróżki skierowane przeciwko pracownikowi (w formie pisemnej lub ustnej);
 • liczne gesty lub spojrzenia wobec pracownika, które mają na celu go upokorzyć;
 • unikanie rozmów z mobbingowanym pracownikiem;
 • izolowanie od reszty załogi;
 • wypowiadanie się w negatywny sposób o ofierze (bez jej wiedzy);
 • plotkowanie i wymyślanie nieprawdziwych informacji o pracowniku;
 • upokarzanie pracownika na oczach wszystkich;
 • wyśmiewanie ofiary mobbingu;
 • parodiowanie zachowań pracownika;
 • zmuszanie do wykonywania czynności, które naruszają godność i dobra osobiste ofiary;
 • nadawanie przezwisk o negatywnym wydźwięku;
 • propozycje wykonywania czynności seksualnych;
 • odbieranie obowiązków oraz zadań zadanych wcześniej do wykonania;
 • zlecanie prac bezsensownych bądź bezużytecznych;

mobbing

Sprawdź też: Spółka z o.o. – jakie są jej wady i zalety?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: