Opublikowano: 5 sierpnia, 2022

Przeczytasz w 3,9 min

Nadchodzące zmiany w kodeksie pracy związane z umową na okres próbny

W związku z pojawieniem się w 2019 roku dyrektywy Parlamentu Europejskiego i jego rady, w przepisach Kodeku pracy muszą pojawić się różnego rodzaju modyfikacje. Dostosowanie owych zapisów do unijnych wytycznych powinno pojawić się już w roku 2022, lecz w związku z opóźnieniem – aktualizacja przepisów nastąpi jesienią lub dopiero w następnym roku. Jednakże w br. pojawiły się już drobne zmiany mianowicie te związane z kontraktem na okres próbny. Przeczytaj i dowiedz się, co to znaczy!

Czym charakteryzuje się umowa o na okres próbny?

Zanim dojdziemy do dokładnej charakterystyki umowy na okres próbny, należy przypomnieć sobie, że zatrudnienie może przebiegać na kilka różnych sposobów. Najbardziej znaną i pożądanym kontraktem jest ten na czas nieokreślony. Ponadto pracownik może otrzymać umowę na czas określony czy też właśnie na okres próbny.

Ta ostatnia związana jest przede wszystkim z wykonywaniem pracy przez 3 miesiące (nie dłużej!). Kontrakt tego rodzaju służy głównie po to, aby pracodawca mógł ocenić umiejętności i wiedzę danej osoby, przed jej zatrudnieniem na innych (korzystniejszych) warunkach. Należy mieć świadomość, że zasady te wynikają z art. 25 § 2. Kodeksu pracy.

Warto wspomnieć, że podpisanie umowy tego samego rodzaju, czyli próbnej może nastąpić dopiero wtedy, gdy dana osoba ma być przyjęta do pracy na inne stanowisko, aby wykonywać zadania innego typu. Bądź w sytuacji kiedy poprzedni kontrakt się zakończył po 3 latach lub został rozwiązany.

Ponadto należy pamiętać, że wypowiedzenie w przypadku umowy na okres próbny wynosi:

  • 14 dni, jeżeli kontrakt trwał 3 miesiące;
  • 7 dni, gdy umowa obejmowała więcej dni niż 14;
  • 3 dni, w przypadku kiedy kontrakt trwał nie dłużej niż 2 tygodnie;

Co w najbliższym czasie zmieni się w przepisach?

3 czerwca br. opublikowano projekt dotyczący zmian, jakie mają nastąpić w Kodeksie pracy. Jest to związane z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i jego rady. W związku z tym modyfikacje objęły właśnie m.in. umowę na okres próbny.

Do najważniejszych zmian w kodeksie pracy można zaliczyć:

  • szansę, aby przedłużyć kontrakt o dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego bądź usprawiedliwionej absencji;
  • czas, na jaki podpisany została umowa – oznacza to, że pracownik może otrzymać kontrakt na 1 lub 2 miesiące (nie krócej), a to uzależnione jest od tego, na jak długi okres pracodawca pragnie później zatrudnić taką osobę;
  • możliwość zawarcia ponownego kontraktu próbnego tylko w momencie, gdy pracodawca zamierza zatrudnić takiego pracownika na innym stanowisku;

Czym jest przedłużenie umowy na okres próbny o dni nieobecności?

W związku z modyfikacjami, jakie zaszły w Kodeksie pracy, ustawodawca zastrzega możliwość wydłużenia czasu trwania kontraktu próbnego o dodatkowe dni nieobecności pracownika. Należy jedynie pamiętać o tym, aby taki zapis umieścić w umowie. Oczywiście takie działanie, nie jest obowiązkowe i aby taka adnotacja została uwzględniona w kontrakcie, musi pojawić się zgoda obu stron – pracodawcy i pracownika.

Czas trwania okresu próbnego

Następną transformacją jest czas trwania okresu próbnego zawartej umowy. Według Kodeksu pracy kontrakt można zawrzeć na:

  • 1 miesiąc w sytuacji, gdy następna umowa będzie dotyczyła pracy przez okres krótszy niż pół roku;
  • 2 miesiące w momencie, kiedy kolejny kontrakt zawarty zostanie na wykonywanie pracy przez czas określony – krótszy niż rok, ale dłuższy niż pół roku;

Kolejna umowa na okres próbny – kiedy można ją podpisać?

Zmiany w kodeksie pracy w obrębie podpisywania umowy na okres próbny dotyczą również zapisu, który mówił, że kolejny tego typu kontrakt może być zawarty z danym pracodawcą dopiero po trzech latach od momentu rozwiązania lub zakończenia poprzedniej z nim umowy. Natomiast nowe przepisy jasno mówią, że próbny kontrakt może być ponownie zawarty tylko w sytuacji, gdy nowa umowa dotyczyć będzie wykonywania innego rodzaju zadań, czyli innego stanowiska.

W przypadku niepewności w prowadzeniu przedsiębiorstwa warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów takich, jak Ci którzy tworzą kadrę pracowniczą naszego biura rachunkowego ze Śródmieścia Warszawy – Effepro. Należy wiedzieć, że profesjonalna pomoc jest przeznaczona dla wszystkich potrzebujących, co oznacza, że o poradę zgłosić się mogą zarówno właściciele działalności gospodarczych, jak i osoby fizyczne. Dlatego każdego (bez wyjątków) zapraszamy do kontaktu!

Nadchodzące zmiany w kodeksie pracy związane z umową na okres próbny

Sprawdź także: Nowy próg podatkowy, czyli jak obecnie prezentuje się skala podatkowa

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: