Opublikowano: 19 maja, 2022

Przeczytasz w 3,4 min

Odpowiedzialność biura rachunkowego – co musisz o niej wiedzieć?

Przedsiębiorcy, którzy powierzają swoje sprawy finansowe biurom rachunkowym, chcą przede wszystkim zminimalizować koszty związane z obsługą swojej firmy w tym właśnie zakresie. Jednak w takiej sytuacji pojawia się pytanie – kto odpowiada za popełnione błędy? Zatem przeczytaj nasz artykuł  i dowiedz się tego już dziś!

Odpowiedzialność klienta – z czym się ona wiąże?

Współpraca z biurem rachunkowym takim jak to z Warszawy Centrum jest niezastąpiona, zwłaszcza na poziomie rozliczeń finansowych. Jednak przed nawiązaniem takiego kontaktu warto się dowiedzieć, za co odpowiada przedsiębiorca, a jakie konsekwencje ponosić będzie biuro, w przypadku niedopatrzeń lub popełnienia błędów.

W pierwszej kolejności każdy klient biura rachunkowego z warszawskiego Centrum musi wiedzieć, że to on jest odpowiedzialny za większość działań wykonywanych przez ekspertów. Zazwyczaj zaniedbania pojawiają się na poziomie dostarczania samych dokumentów, co wiąże się z nieterminowym dopełnieniem obowiązków. To samo dotyczy, gdy są one niekompletne lub niedokładnie wypełnione. Dlatego w takich sytuacjach to właśnie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność.

Z tego powodu biuro rachunkowe z Warszawy Centrum poleca, aby podpisać odpowiednio sformułowaną umowę, która zabezpieczy przedsiębiorcę przed ponoszeniem przykrych konsekwencji i ewentualnie pozwoli mu otrzymać odszkodowanie w przypadku doznanych strat.

Odpowiedzialność biura z warszawskiego Centrum

Do działań wykonywanych przez ekspertów biura rachunkowego z Warszawy Centrum należą wszystkie czynności związane z księgowością i finansami danego przedsiębiorstwa. Współpraca z takim miejscem sprawia, że staje się ono zleceniobiorcą a klient zleceniodawcą. Dlatego, przede wszystkim biuro odpowiada za błędy, gdy pojawią się one w obrębie np.:

  • prowadzenia statystyk;
  • sporządzania sprawozdań i raportów;
  • obsługi kadrowo-płacowej;
  • doradztwa finansowego;
  • formy opodatkowania;
  • sporządzania wniosków kredytowych i ksiąg rachunkowych;
  • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych, jak i pozostałej dokumentacji;
  • wyceny aktywów i pasywów oraz ustaleń finansowych;
  • rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędem Skarbowym;

Oczywiście w zakresie odpowiedzialności biura rachunkowego z warszawskiego Centrum znajduje się także dostęp do dokumentów opracowywanych przez ich specjalistów. Niedopuszczalne jest to, aby osoby nieupoważnione uzyskały dostęp do danych klienta.

Jak wyglądają obowiązki biura rachunkowego względem instytucji państwowych?

W związku z ciągłymi zmianami w polskim prawie oraz panującymi trendami w tej branży, biuro rachunkowego z Warszawy Centrum zatrudnia najlepszych specjalistów. Dzięki temu jest w stanie zapewnić swoim klientom profesjonalną obsługę w zakresie finansów i nie tylko. Dlatego do jednych z oferowanych działań należy reprezentowanie klienta przed obliczem instytucji państwowych. Zwłaszcza branie udziału w czynnościach kontrolnych np. Urzędu Skarbowego.

Należy mieć świadomość, że zgodnie z panującym prawem w momencie prowadzenia ksiąg finansowych poza siedzibą podatnika, przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić do nich dostęp organu kontrolującego (czy to w swojej siedzibie, czy w miejscu ich przechowywania dokumentów).

Oznacza to, że biuro rachunkowe z warszawskiego Centrum musi udostępnić księgi swego klienta oraz jego wszelkie dowody księgowe, wszystkim organom prowadzącym kontrolę. Ponadto musi on udzielać wyjaśnień w związku z przebiegającą inspekcją. Dodatkowo eksperci biura mają obowiązek dostarczać kontrolującemu wymagane dokumenty oraz zapewnić należyte warunki do pracy (np. udostępnić wolne pomieszczenie).

Biuro rachunkowe Warszawa Centrum – miejsce stworzone z myślą o Tobie i Twojej firmie!

Choć odpowiedzialność w dużej mierze leży po stronie przedsiębiorcy, to wciąż należy pamiętać, aby finansami firmy zajmowały się przede wszystkim osoby odpowiednio wykształcone i doświadczone. Z tego powodu biuro rachunkowe z warszawskiego Centrum zatrudnia najlepszych specjalistów. Dzięki temu wszystkie czynności wykonywane są z największą starannością i dokładnością! Warto więc zaufać profesjonalistom!

Odpowiedzialność biura rachunkowego – co musisz o niej wiedzieć

Sprawdź także: Jednoosobowa działalność – co musisz wiedzieć o jej rejestracji

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: