Oferta

oferta

Nasze usługi

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA:

 • Księgi rachunkowe
 • Księgi przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Obsługa w zakresie JPK
 • Audyty, współpraca z biegłymi rewidentami
 • Sprawozdania finansowe w tym skonsolidowane
 • Sprawozdania finansowe w tym skonsolidowane dla spółek giełdowych
 • Kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS-em
 • Reprezentowanie interesów klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • Udział w imieniu Klienta w kontrolach US, ZUS, PIP innych
 • Bezpłatny dostęp do danych księgowych on-line
 • Bezpłatny program sprzedażowy on-line

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA I ZUS

Usługi kadrowe:

 • Teczki osobowe
 • Dokumenty związane ze stosunkiem pracy
 • Rejestracja pracowników w ZUS
 • Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Płace:

 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń oraz deklaracji do ZUS i US
 • Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • Sporządzanie deklaracji PFRON

DODATKOWO ZAPEWNIAMY NASZYM KLIENTOM:

 • Pomoc oraz doradztwo przy otwieraniu nowej działalności
 • Wybór najbardziej atrakcyjnej formy rozliczeń i opodatkowania
 • Składanie aktualizacji na formularzach zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Konsultacje i pomoc prawną w bieżącej działalności firmy
 • Dojazd do Klienta na terenie Warszawy i okolic
 • Odbiór dokumentów od klienta
 • Pomoc w uzyskaniu leasingu i kredytu
 • Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe

Oraz:

 • Zakładanie spółek prawa handlowego i rejestracja w KRS
 • Opracowanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego
 • Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej i tłumacza potrzebnych do przeprowadzenia transakcji
 • Dokonywanie zmian w KRS Odzyskiwanie podatku Vat od nieściągalnych wierzytelności
 • Występowanie o zwroty podatku Vat
 • Prestiżowy adres w Warszawie na siedzibę firmy

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!