Opublikowano: 28 kwietnia, 2023

Przeczytasz w 3,8 min

Okres wypowiedzenia – najważniejsze informacje, które musisz poznać!

Okres wypowiedzenia jest ważnym elementem każdej podpisanej umowy o pracę. Możliwość zakończenia stosunku pracy w wyznaczonym terminie ma duże znaczenie dla każdej ze stron. Dowiedz się, jak długi powinien być okres wypowiedzenia oraz jak od kiedy on obowiązuje!

Okres wypowiedzenia – czym się charakteryzuje?

Wypowiedzeniem umowy o zatrudnieniu nazywamy jednostronne zawiadomienie o chęci zakończenia wykonywania obowiązków w danym przedsiębiorstwie. Natomiast okres wypowiedzenia oznacza czas, po którym warunki zatrudnienia pracownika wygasają. Warto wiedzieć, że takie oświadczenie nie musi posiadać zgody dwóch stron. Dlatego też ze współpracy może zrezygnować zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Wypowiedzenie umowy – jak je prawidłowo napisać?

Jak wiadomo, każdy dokument musi zawierać ważne dla danej sprawy informacje. Ta sama zasada dotyczy również wypowiedzenia umowy. Dlatego też, podczas pisania takiego oświadczenia należy pamiętać o:

 • miejscowości i dacie;
 • danych personalnych przedsiębiorcy;
 • danych osobowych pracownika;
 • informacje o wypowiedzeniu stosunku pracy ze zaznaczeniem daty, w której nastąpiło obustronne podpisanie umowy, czyli zaakceptowanie jej warunków;
 • oświadczenie o okresie wypowiedzenia stosunku pracy wraz z ustaleniem terminu zakończenia współpracy;
 • podpisach – zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby rezygnującej ze współpracy;

Okres wypowiedzenia – kiedy można rozwiązać stosunek pracy?

Według obowiązującego w kraju Kodeksu Pracy każda osoba zatrudniona ma możliwość rozwiązania umowy, przekładając pracodawcy jej wypowiedzenie. Taka sytuacja dotyczy zarówno stosunku pracy zawartego na okres określony, nieokreślony, jak i próbny.

Okres wypowiedzenia – jak go liczyć?

Czas trwania okresu wypowiedzenia umowy zależny jest od tego, ile dni/tygodni/miesięcy trwało zatrudnienie pracownika u danego pracodawcy. Dlatego też kształtuje się on w następujący sposób:

 • gdy osoba pracowała w przedsiębiorstwie krócej niż 6 miesięcy, to okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie;
 • w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy – obowiązuje go miesięczny okres wypowiedzenia;
 • gdy stan zatrudnienia pracownika trwał co najmniej 3 lata – okres wypowiedzenia obejmuje aż 3 miesiące;

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku umowy zawartej na okres próbny. W tym przypadku okresu wypowiedzenia obowiązuje przez:

 • 3 dni robocze, gdy pracownik podpisał umowę na mniej niż 14 dni;
 • 1 tydzień – w momencie, gdy umowa próbna została zawarta na co najmniej 14 dni;
 • 2 tygodnie – w sytuacji, kiedy próbne zatrudnienie miało trwać 3 miesiące;

Okres wypowiedzenia – co jeszcze musisz wiedzieć?

Warto mieć świadomość, że rozpoczęcie okresu wypowiedzenia umowy liczonego w miesiącach, następuje dopiero w pierwszy dzień kalendarzowy kolejnego miesiąca. Czyli w momencie, gdy pracownik przedłoży przed pracodawcą dokument z oświadczeniem o chęci rozwiązania umowy z nim zawartej np. w marcu, jego okres wypowiedzenia zaczyna się dopiero od 1 kwietnia. Natomiast zakończenie stosunku pracy następuje w ostatni dzień miesiąca.

Pamiętaj, w naszym roku kalendarzowym znajdują się miesiące, które mają 30, 31, a nawet 28 i 29 dni. Taki stan rzeczy nie ma znaczenia na termin zakończenia stosunku pracy, ponieważ okres wypowiedzenia obejmuje cały miesiąc.

W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy liczone jest w tygodniach, moment jego rozpoczęcia przypada w pierwszą niedzielę po dniu, w którym pracownik wręczył pracodawcy ten dokument. Zazwyczaj w takiej sytuacji czas jego trwania obejmuje 7 lub 14 dni. Z tego powodu sobota jest zawsze ostatnim dniem, w którym stosunek pracy jeszcze obowiązuje.

Natomiast w momencie, gdy okres wypowiedzenia umowy liczony jest w dniach, to dzień jego rozpoczęcia następuje po dniu przełożenia przed pracodawcą oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy. Jednakże taka sytuacja obowiązuje tylko w sytuacji, gdy dana osoba została zatrudniona na okres próbny trwający 2 tygodnie. Warto wiedzieć, że czas wypowiedzenia takiej umowy dotyczy tylko dni roboczych. Czyli nie bierzemy pod uwagę niedziel, dni świątecznych, dodatkowych dni wolnych od pracy, a także sobót.

Niezastąpiona pomoc profesjonalistów!

Jeżeli jesteś pracodawcą, który ma zamiar zatrudnić pracowników w swoim przedsiębiorstwie i nie wiesz, w jaki sposób sformułować umowę oraz ile powinien obowiązywać okres wypowiedzenia – skorzystaj z wiedzy profesjonalistów, czyli firmy Effepro.pl! Kadra pracownicza tego miejsca z przyjemnością pomoże Ci stworzyć dokument jasno określający warunki zatrudnienia, wraz z czasem trwania stosunku pracy oraz okresu związanego z jego rozwiązaniem. Nie czekaj i sprawdź ich możliwości już dziś!

okres wypowiedzenia

Sprawdź także: Państwowa Inspekcja Pracy – co musisz wiedzieć o tej instytucji?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: