Opublikowano: 21 kwietnia, 2023

Przeczytasz w 4 min

Państwowa Inspekcja Pracy – co musisz wiedzieć o tej instytucji?

Czy wiesz, że będąc osobą zatrudnioną, przysługują Ci różnego rodzaju prawa, a porządku w ich przestrzeganiu pilnuje Państwowa Inspekcja Pracy? Dowiedz się, czym dokładnie zajmuje się ta placówka. Poznaj, prawa inspektora PIP.

Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy? Sprawdź, jakie czynności wykonuje!

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem, który powstał, aby sprawować nadzór oraz kontrole nad prawami pracownika. Natomiast w ustawie z 2007 roku można znaleźć również zapiskę o przestrzeganiu przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, jak również legalności sposobu zatrudnienia, czy też innej pracy zarobkowej.

Ta instytucja odpowiada przed Sejmem, a kontrolowana jest przez Radę Ochrony Pracy. Administrowana jest przez Głównego Inspektora Pracy.

PIP sprawdza, czy nie są łamane prawa pracy w obrębie:

 • przepisów mówiących o stosunku pracy, wielkości wynagrodzenia oraz innych świadczeń;
 • pracowniczych przywilejów, które dotyczą rodzicielstwa;
 • długości trwania pracy;
 • urlopów;
 • praw kobiet;
 • przyjmowania do pracy osób młodocianych oraz niepełnosprawnych;

Ponadto w Państwowej Inspekcji Pracy dokonywane są różne analizy, w tym te związane z wypadkami powstałymi na stanowisku pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy – jak wygląda kontrola?

Państwowa Inspekcja Pracy zazwyczaj działa w wyniku złożonych skarg przez pracowników danej firmy. Warto wspomnieć, że ta instytucja może kontrolować pracodawców, przedsiębiorców bez statusu pracodawcy, jak również osoby, które zatrudniają na podstawie umowy o dzieło i zlecenia.

Należy mieć świadomość, że inspektor tego organu nie musi mieć przy sobie przepustki, aby wejść na teren działalności gospodarczej. Ponadto nie podlega on rewizji osobistej, a swoją weryfikację może wykonać, kiedy tylko chce bez wcześniejszego zawiadomienia przedsiębiorcy.

Kontrola w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy może polegać na:

 • dokonaniu dokładnych oględzin miejsc pracy (tym maszyn oraz urządzeń);
 • wezwana do udzielenia informacji na temat kontroli i związanych z nią działań;
 • zażądaniu, aby przedsiębiorca udostępnił wszystkie dokumenty oraz akta związane z modernizacją zakładu pracy;
 • nakazaniu pracodawcy, żeby okazał on teczki pracownicze;
 • fotografowaniu i nagrywaniu całej kontroli;
 • legitymowaniu osób pracujących lub przebywających na terenie zakładu pracy;

Oczywiście w przypadku zauważenia nieścisłości, uchybień, czy też rażącego łamania prawa pracy, inspektor PIP sporządza protokół kontrolny, na podstawie którego nakładana jest kara. Taki dokument musi zawierać informacje o weryfikowanym zakładzie, datę kontroli oraz powód swojej obecności.

Jaką karę może nałożyć na pracodawcę Państwowa Inspekcja Pracy?

W związku ustawą, która reguluje czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Pracy, instytucja ta może również nakładać kary. Nawet w sytuacji, gdy kontrolowane przedsiębiorstwo, a raczej jego właściciel nie podpisze utworzonego protokołu.

Inspektor PIP w przypadku zaobserwowania uchybień ma prawo, aby nakazać:

 • usunięcia powstałych niezgodności w przypadku złamania przepisów, zasad oraz higieny pracy, a wszystko to musi być wykonane w wyznaczonym przez kontrolera terminie;
 • wstrzymania czynności i wszelkich działań przeprowadzanych w danym przedsiębiorstwie, zwłaszcza w momencie, gdy kontroler odkryje, że występuje bezpośrednie narażenie życia pracowników;
 • wstrzymania pracy kontrolowanej działalności;
 • wyłączenia maszyn oraz wszelkich urządzeń, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich praca stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników;
 • ustalenia przyczyny oraz okoliczności wystąpienia wypadku (w określonym terminie);
 • wykonania badań oraz innych działań, które określą jakie szkodliwe czynniki pojawiły się na danym stanowisku pracy;
 • wypłacenia należnego i zaległego wynagrodzenia pracownikom;

Każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że nakaz otrzymany przez inspektora PIP jest administracyjną decyzją. Jeżeli właściciel danej działalności gospodarczej nie dostosuje się z otrzymanym protokołem, może zostać obarczony mandatem karnym, czyli karą grzywny.

Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo ukarać osobę, która popełniła wykroczenie w obrębie prawa pracy kwotą od 1000 do 2000 złotych. W przypadku, gdy sytuacje się powtarzają, mandat może wynosić nawet 5000 złotych.

Czeka Cię kontrola z PIP? Poproś o wsparcie profesjonalistów!

Jeżeli czeka się wizyta pracowników z Państwowej Inspekcji Pracy i ta sytuacja napawa Cię niepokojem – skontaktuj się z biurem rachunkowym firmą Effepro! Zapewni Ci bowiem profesjonalne wsparcie w przypadku kontroli tej instytucji i nie tylko tej. Zobacz, jak współpraca z tymi specjalistami wspomoże Twoją firmę. Prowadzenie przedsiębiorstwa nie musi być takie uciążliwe, wystarczy, że pomogą Ci z tym profesjonaliści z zakresu finansów, kadr oraz płac.

Państwowa Inspekcja Pracy

Sprawdź także: e-Urząd Skarbowy – najważniejsze informacje

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: