Opublikowano: 10 lutego, 2023

Przeczytasz w 4,1 min

PIT-11 za 2022 rok – jak go rozliczyć?

Wielkim krokami zbliża się obowiązek każdego płatnika oraz podatnika, czyli rozliczenie się z podatku dochodowego. Dlatego już teraz dowiedz się, czym jest PIT-11 oraz jakie informację on zawiera. Sprawdź, w jaki sposób można wypełnić druk oraz gdzie go przekazać.

Rozliczenia PIT-11 – najważniejsze informacje

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia osobom zatrudnionym deklaracji podatkowej PIT-11. Jest to rodzaj informacji o rocznych dochodach, jakie uzyskał poszczególny pracownik, włączając do tego również wartość składek opłaconych w ZUS-ie na rzecz ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego.

Taki formularz zawiera dane dotyczące przychodów, kosztów, dochodów oraz zaliczek pozyskanym w związku z:

  • wykonaną pracą na umowę o pracę, czyli z tytułu stosunku pracy;
  • członkostwem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, czyli RSP;
  • otrzymaną należnością za pracę, wykonaną w czasie tymczasowego aresztowania;
  • świadczeniami, które zostały pobrane z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • różnych społecznych czynności wykonywanych osobiście;
  • prawami autorskimi;
  • umowy o dzieło lub umowy zlecenie;
  • należności otrzymanych w wyniku podpisanych umów aktywizacyjnych;

Czyli wydanie formularza PIT-11 leży w gestii wszystkich płatnika, który wypłaca danej osobie, wynagrodzenie, a przy okazji z tejże kwoty pobiera zaliczkę na podatek dochodowy.

Kiedy należy rozliczyć PIT-11?

Jak już wiemy, druk PIT-11 wydaje płatnik. Jednak jego pracownicy nie są jedynymi podmiotami, które powinny otrzymać ową deklarację. Mianowicie ma on obowiązek, aby przekazać informację podatkową PIT-11 poszczególnych osób do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej. Jednak musi on pamiętać, aby nie przekroczyć odgórnie wyznaczonego terminu, który co roku wypada w tym samym okresie – czyli płatnik ma czas do końca stycznia, po minionym roku podatkowym. Natomiast w przypadku pracownika – musi on dostarczyć informację podatkową PIT-11 do końca lutego.

Warto wiedzieć, że druk PIT-11, to nic innego jak podstawa służąca do rozliczenia się z uzyskanego dochodu z Urzędem Skarbowym przy pomocy deklaracji PIT-37 lub PIT-36.

Druk PIT-11 – jak go rozliczyć?

Do niedawna, a dokładnie do roku 2019 każdy podatnik, który otrzymał formularz dotyczący podatku PIT-11, musiał własnoręcznie przenieść do wyznaczonych rubryk, zawarte w nim informacje, czyli jego: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, wszystkie otrzymane zaliczki oraz składki. Oczywiście musiał pamiętać, aby swojej rocznej deklaracji podatkowej uwzględnić ustalone przez ustawodawcę – limity. W przypadku, gdy dostał on, klika informacji PIT-11 naraz, to musiał zsumować wszystkie pozyskane wartości z każdego pola, aby otrzymane kwoty przenieść do rocznego zeznania podatkowego. Dopiero tak wypełniony formularz PIT należało dostarczyć do Urzędu Skarbowego właściwego, czyli przynależącego do miejsca zameldowania podatnika.

Jednak od kilku lat, w naszym kraju funkcjonuje elektroniczny system odpowiedzialny za rozliczenie roczne PIT. Tym samym wszystkie informacje na temat przychodów uzyskanych w trakcie roku 2023 oraz pobranych zaliczkach np. na ubezpieczenie zdrowotne pojawiają się na państwowej stronie podatki.gov.pl. e-PIT, bo o nim mowa to deklaracja podatkowa osób fizycznych odgórnie przygotowana przez system, a następnie udostępniona przez Krajową Administrację Skarbową. Oznacza to, że obywatel nie musi wypełniać tego rodzaju formularza, aby dopełnić swoich obowiązków podatkowych narzuconych mu przez państwo.

e-PIT – co musisz o nim wiedzieć?

Aktualnie e-PIT za 2022 rok, obowiązuje od 15 lutego 2023 roku i jest on aktywny do kwietnia. Co oznacza, że w tym czasie każda osoba fizyczna może rozliczyć się z Urzędem Skarbowym ze swojego dochodu. Może również wprowadzić różnego rodzaju zmiany i dopiero po wykonaniu tej czynności, zaakceptować wypełniony wniosek. Brak samodzielne akceptacji w wyznaczonym terminie powoduje, że e-PIT zatwierdzany jest automatycznie, przez system.

W tejże usłudze, zarówno w przypadku PIT-36, jak i PIT-37 istnieje możliwość złożenia rocznego zeznania podatkowego wraz ze współmałżonkiem. Należy o tym pamiętać, ponieważ zaproponowane przez system rozwiązanie związane jest z indywidualnym rozliczaniem PIT-a!

Warto również wiedzieć, że korzystanie z e-PIT nie jest obowiązkowe. Oznacza to, że kwotę uzyskaną danym roku podatkowym można rozliczyć z fiskusem tradycyjną metodą, czyli można osobiście przekazać informację PIT do Urzędu Skarbowego. Tym samym nie trzeba zeznania udostępnionego w systemie odrzucać.

W razie pytań zachęcamy do skorzystania z usług świadczonych przez biuro rachunkowe z Warszawy – Effepro. Jest to miejsce, które tworzą najlepsi specjaliści w branży, którzy doskonale czują się w tematyce związanej z finansami i księgowością. Jeżeli więc masz problem, jako przedsiębiorca lub osoba fizyczna z rocznym zeznaniem podatkowym – skontaktuj się z profesjonalistami!

Sprawdź też: Czynny żal – najważniejsze informacje

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: