Opublikowano: 9 czerwca, 2022

Przeczytasz w 4,4 min

Rejestracja działalności w ZUS – co musisz o niej wiedzieć?

Prowadząc działalność jednoosobową, należy opłacać składki do ZUS-u i jest to związane m.in. z rejestracją firmy w tejże instytucji. Zobacz, co musisz wiedzieć na temat zgłoszenia tego rodzaju. Przeczytaj, jak prawidłowo przeprowadzić ten proces i jakie formularze należy wypełnić.

Najważniejsze definicje, czyli kim jest płatnik, a kogo nazywamy ubezpieczonym?

Warto wiedzieć, że przedsiębiorca wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS-u występuje w dwóch formach. Mianowicie jest on ubezpieczonym, czyli osobą, której urząd tego rodzaju udziela ubezpieczenia społecznego (oczywiście po uprzednim uiszczeniu wszystkich obowiązkowych opłat). Z kolei w momencie zatrudniania pracowników staje się on dla tejże instytucji również płatnikiem składek.

W przypadku sytuacji drugiej, czyli podmiotu opłacającego ubezpieczenie np. pracownika, należy mieć świadomość, że do obowiązku przedsiębiorcy należy także obliczenie wysokości składek na podstawie uzyskanego wynagrodzenia.

Ponadto istotne jest, aby rozdzielić dwa zdarzenia. Rejestracja przedsiębiorcy w ZUS-ie, jako płatnika jest odrębnym procesem od zgłoszenia go do ubezpieczenia. Oznacza to, że chcąc ubezpieczyć siebie, bądź któregoś z członka rodziny lub pracowników – najpierw należy być odnotowanym w tym urzędzie, jako osoba opłacająca składki.

Co się dzieje, gdy firma jest wpisana do CEIDG?

Każdy przedsiębiorca na podstawie złożonego wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostanie odnotowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że wszystkie dane z CEIDG są automatycznie przekazywane do ZUS-u.

W związku z tym przedsiębiorca otrzyma przygotowane wnioski takie jak:

  • ZUS ZAA, czyli zbiór informacji o prowadzonych działalnościach, a dokładniej ich adresach;
  • ZUS ZBA, czyli dane o rachunkach bankowych przedsiębiorstwa zarejestrowanego podatnika składek;
  • ZUS ZFA, czyli wszystkie niezbędne informacje o danych przedsiębiorcy, a więc nowym podatniku;

Natomiast w przypadku prowadzenia spółki cywilnej, która zatrudnia osoby do pracy, należy samemu zgłosić w ZUS-ie taką działalność jako płatnika składek. W tym przypadku obowiązują formularze ZUS ZAA, ZUS ZBA oraz ZUS ZPA, czyli decyzja o przyznaniu numeru NIP i  REGON. Na złożenie wyżej wymienionych wniosków przedsiębiorca ma 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy przez osobę zatrudnioną.

Z kolei w przypadku spółki prawa handlowego, ZUS rejestruje ją automatycznie w związku z danymi uzyskanymi od KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) i Urzędu Skarbowego. Warto wiedzieć, że poza dokumentami takimi jak ZUS ZPA, ZUS ZAA, ZUS ZBA, sporządzane są także dokumenty określane mianem uzupełniających. Informacje w nich zawarte dotyczą nazwy skróconej płatnika, daty rozpoczęcia opłacania składek, numerów bankowych zgłoszonej działalności oraz jej adresu.

Kogo może zgłosić przedsiębiorca w ZUS-ie?

Każdy właściciel firmy może zgłosić różne osoby do obowiązkowych ubezpieczeń rentowych i emerytalnych. Oznacza to, że istnieje możliwość zapisania:

  • samego siebie, gdy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą odnotowaną w CEIDG, bądź gdy jest on wspólnikiem spółki cywilnej;
  • samego siebie, gdy przedsiębiorca jest jednym ze współudziałowców spółki partnerskiej, komandytowej, jawnej lub jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie;
  • osób, które wykonują tzw. pracę nakładczą;
  • osób, które realizują projekty na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej bądź tej związanej ze świadczeniem usług;
  • osób współpracujących, które wspólnie żyją w jednym gospodarstwie domowym i wykonują czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, co oznacza, że może być to małżonek, dzieci własne lub przysposobione, rodzice, macocha, ojczym itd.

Oczywiście wszyscy zgłoszeni w ZUS-ie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego muszą mieć także obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe. Natomiast w przypadku wariantu chorobowego sytuacja zupełnie inaczej się kształtuje bowiem w przypadku pracowników, którzy są w tzw. stosunku pracy, jest ono obowiązkowe. Tymczasem w momencie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, która została zgłoszona w CEIDG lub będąc wspólnikiem spółki cywilnej – taka rejestracja jest dobrowolna. To samo dotyczy osób, które realizują swoje zadania na podstawie umów innych niż ta o pracę na etacie.

Zgłaszając pracownika do ZUS-u, należy wypełnić formularz ZUS ZUA, który dostarczyć trzeba w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy przez osobę zatrudnioną.  Oczywiście istnieje kilka sposobów, aby wywiązać się z tego obowiązku. Mianowicie taką deklarację można przesłać listownie, elektronicznie lub doręczyć osobiście pracownikowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Postaw na profesjonalistów!

Gdy prowadzisz różnego rodzaju działalność gospodarczą, a jej rejestracja w ZUS-ie sprawia Ci problem, zgłoś się do profesjonalistów np. pracowników biura rachunkowego Effepro. Ich wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pomoże każdemu, kto ma wątpliwości, który formularz należy wypełnić i kogo tak naprawdę zgłosić. Nie czekaj i napisz do Effepro już dziś!

rejestracja zus

Sprawdź także: Teczki osobowe – co trzeba o nich wiedzieć?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: