Opublikowano: 21 października, 2022

Przeczytasz w 3,8 min

Spółka komandytowo-akcyjna – czym się charakteryzuje?

Planujesz przekształcić swoją firmę w spółkę, ale nie wiesz, jaki rodzaj wybrać? A może po prostu zastanawiasz się, czym jest spółka komandytowo-akcyjna? Przeczytaj, artykuł i dowiedz się najważniejszych informacji o działalności tego rodzaju.

Jakie można wyróżnić rodzaje spółek prawa handlowego?

Działalność gospodarcza prowadzona na terenie naszego kraju może przybrać różne formy. Spółka prawa handlowego to jeden z rodzajów spotykany w Polsce. Zazwyczaj zakładana jest dla biznesów, które zajmują się szerokim zakresem działań np. takich, które są nastawiona na duże rynki zbytu. Warto wiedzieć, że można także spotkać takie jednostki jak jednoosobowe spółki.

Generalnie, według obowiązującego prawa, przedsiębiorstwa tego rodzaju można podzielić na osobowe i kapitałowe. Do pierwszej grupy zaliczamy m.in. spółki jawne, partnerskie, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Z kolei do drugiej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne oraz proste spółki akcyjne.

To, jaki charakter ma mieć dana spółka, zależy głównie od jej twórców (oraz wspólników). Natomiast w każdym momencie można ją przekształcić na inną formę, wystarczy, że zostanie przeprowadzony proces rejestracyjny w odpowiednim urzędzie. Bardzo często wybór rodzaju spółki uzależniony jest od kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, głównie od wielkości obciążeń podatkowo-skarbowych. Dlatego spółka komandytowo-akcyjna jest najatrakcyjniejszym rozwiązaniem ze względu na jej najoszczędniejszy sposób zarządzania.

Spółka komandytowo-akcyjna – najważniejsze informacje

Spółką komandytowo-akcyjną nazywamy spółkę osobową, której celem jest prowadzenie działalności pod własną firmą. Dodatkowo w takiej sytuacji jeden z jej właścicieli zobowiązany jest do odpowiadania bez ograniczeń przed wierzycielami i nazywany bywa komplementariuszem, natomiast drugi staje się – akcjonariuszem. Natomiast w przypadku, gdy sprawy spółki są nieuregulowane, sytuacja prezentuje się następująco:

  • obowiązują odpowiednie przepisy dotyczące spółki jawnej, zwłaszcza w obrębie stosunku prawnego komplementariuszy (nawet między sobą) lub wobec akcjonariuszy oraz osób niezwiązanych ze spółką. Ponadto dotyczą one wkładów wspólników z pominięciem wkładów na kapitał zakładowy;
  • obowiązują przepisy mówiące o zasadach prowadzenia spółki akcyjnej, zwłaszcza te dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, wszystkich akcji, rady nadzorczej oraz tzw. walnego zgromadzenia i obowiązuje w przypadku wszystkich innych spraw, niż tych opisanych wyżej;

Warto wiedzieć, że kapitał zakładowy przedsiębiorstwa prowadzonego, jako spółka komandytowo-akcyjna powinien wynosić co najmniej  50 tys. złotych.

Jak tworzy się spółkę komandytowo-akcyjną?

Utworzenie spółki komandytowo-akcyjnej związane jest z różnymi czynnościami, w tym konieczne jest przejście rejestracji. Chociaż ten rodzaj przedsiębiorstwa nie ma osobowości prawnej, to ma zdolność do przeprowadzania działań prawnych, co oznacza, że może ona nabywać różnego rodzaju prawa, jak i zaciągać zobowiązania. Jednak należy pamiętać, że wszystko to jest możliwe dopiero po wpisaniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Natomiast, aby uzyskać wpis do KRS, należy utworzyć statut przedsiębiorstwa tego rodzaju. Co oznacza, że jej założyciele muszą udać się do notariusza, ponieważ potrzebny jest akt notarialny. W innej sytuacji spółka komandytowo-akcyjna jest nieważna, poza tym brak takiego dokumentu uniemożliwia uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru.

Należy pamiętać, że statut podmiotu gospodarczego takiego rodzaju musi zawierać:

  • nazwę firmy i miejsce zlokalizowania siedziby;
  • przedmiot działania spółki;
  • czas trwania przedsiębiorstwa tego typu;
  • opisana wysokość wkładów wnoszonych przez komplementariusza;
  • wartość kapitału zakładowego (wraz z jego sposobem pozyskania, wielkością nominalną akcji oraz ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy też na okaziciela;
  • liczbę akcji wprowadzonych do spółki (ich rodzaj oraz uprawnienia);
  • dane osobowe komplementariuszy (lub nazwa ich firm) wraz z adresem siedziby lub miejsca do doręczeń tradycyjnej poczty i elektronicznej;
  • jeżeli ustanowiono radę nadzorczą to informację na temat walnego zgromadzenia lub rady;

Chcesz założyć spółkę komandytowo-akcyjną ale nie wiesz, jak to zrobić? Skontaktuj się z profesjonalistami – biurem rachunkowym z warszawskiego Śródmieścia, czyli z firmą Effepro. To miejsce dzięki swojej wiedzy oraz doświadczeniu pomoże Ci w przekształceniu biznesu w dogodną formę. Oznacza to, że zaoszczędzisz sporo pieniędzy, jak czasu. Przekonaj się o tym już dziś!

spolka komandytowo-akcyjna

Sprawdź także: Jakie są różnice między umową o dzieło a umową zlecenie?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: