Usługi kadrowo-płacowe

uslugi-kadrowo-placowe

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA I ZUS

 • Prowadzenia dokumentacji kadrowej związanej z przebiegiem zatrudnienia pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy
 • Wystawianie i przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia , a w szczególności umów
 • O pracę, świadectw pracy, druków RP-7, zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Ustalanie prawa do urlopów wraz z prowadzeniem kartoteki urlopowej
 • Prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami BHP
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z okresowymi badaniami lekarskimi
 • Przygotowanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Pomoc w przygotowaniu umów zleceń i dzieło
 • Przygotowanie list płac wynagrodzeń bezosobowych tj. z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, uczestnictwa w organach nadzorczych
 • Przygotowanie co miesięcznych informacji podatkowych PIT – 4R oraz rocznych deklaracji PIT-11/8 i PIT 4R i wysłanie do Urzędów Skarbowych
 • Przygotowanie i przesłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
 • Przygotowanie i przekazanie pracownikom co miesięcznej informacji o składkach płacowych (tzw. pasek płacowy)
 • Prowadzenie kartoteki płac pracowników i wystawianie im zaświadczeń związanych z wysokością wynagrodzenia w powiązaniu z przebiegiem zatrudnienia
 • W przypadku przekroczenia zatrudnienia 25 pracowników przygotowanie deklaracji i przelewów na PFRON
 • Doradztwo w zakresie prowadzonych usług

Zapraszamy do współpracy.