Usługi księgowe

uslugi-ksiegowe

Kompleksowa obsługa finansowo-księgowa:

Księgi Handlowe

 • Prowadzenie ksiąg handlowych, w formie komputerowej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • Dekretowanie dokumentów zgodnie z przyjętym planem kont
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych do US
 • Obsługa w zakresie JPK
 • Analiza kont rozrachunkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów uzgodnionych z klientem
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w tym skonsolidowanych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w tym skonsolidowanych dla spółek
  giełdowych
 • Udział w badaniu sprawozdań finansowych
 • Bieżące informowanie klienta o wynikach finansowych
 • Pomoc w prowadzeniu polityki finansowo-podatkowej firmy
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Opracowywanie planu kont i polityki rachunkowości dla nowo zarejestrowanych firm
 • Udział w kontrolach Urzędów Podatkowo – Skarbowych, ZUS, PIP i innych
 • Utrzymywanie kontaktu z Urzędem Skarbowym i ZUS w sprawach zleceniodawcy
 • Udostępnienie programu do fakturowania on-line
 • Udostępnienie podglądu księgowości on-line klientowi

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Ryczałt Ewidencjonowany

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych do US
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego
 • Bieżące informowanie Klienta o wynikach finansowych
 • Pomoc w prowadzeniu polityki finansowo – podatkowej firmy
 • Sporządzanie przelewów na podatki i ZUS
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Udział w kontrolach Urzędów Podatkowo – Skarbowych, ZUS, PIP i innych
 • Utrzymywanie kontaktu z Urzędami Skarbowymi i ZUS w sprawach zleceniodawcy
 • Udostępnienie programu do fakturowania on-line
 • Udostępnienie podglądu księgowości on-line klientowi

Zapraszamy do współpracy.