Opublikowano: 7 października, 2022

Przeczytasz w 4,2 min

Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu przez biuro rachunkowe – co musisz wiedzieć?

Zarówno pracodawca, jak i biuro rachunkowe z śródmieścia Warszawy, jest zobligowane do wystawiania różnego rodzaju deklaracji, osobie zatrudnionej. Dokument ten może zawierać rozmaite informacje, które są uzależnione od konkretnych potrzeb pracownika. Przeczytaj i dowiedz się, czym dokładnie jest zaświadczenie o zatrudnieniu. Sprawdź, kto może je wystawić i jak powinno wyglądać!

Zaświadczenie o zatrudnieniu – charakterystyka

Dokument taki jak zaświadczenie np. o zatrudnieniu, może być niezbędny w przypadku wystąpienia przez pracownika przyznania świadczeń socjalnych lub społecznych (renty, zasiłku, emerytury). Ponadto bardzo często jest ono wymagane przez bank, gdy został złożony wniosek o kredyt, bądź przed rozpoczęciem nowej pracy. Co więcej, wiele żłobków oraz przedszkoli prosi rodzica, aby ten poświadczył deklaracją o zatrudnieniu, że nie może sprawować opieki nad swoimi dziećmi.

Warto wiedzieć, że taki dokument może również zawierać dane dotyczące:

  • wielkości zarobków;
  • charakteru świadczonej pracy;
  • okresach składkowych i tych nieskładkowych;
  • wysokości przychodu, który stanowi podstawę wyliczania wartości składek ubezpieczenia społecznego;
  • wielkości wypłaconych wynagrodzeń za okres niezdolności do wykonywania obowiązków pracy;

Należy mieć świadomość, że dokument pod postacią zaświadczenia należy się każdemu pracownikowi i w sytuacji, gdy pracodawca nie chce go wystawić, osoba zatrudniona ma prawo dochodzić przed obliczem sądu wydania istotnych dla niego informacji.

Kto może wystawić potwierdzenie o zatrudnieniu?

Według obowiązującej w naszym kraju ustawy, deklaracja o zatrudnieniu pracownika wystawia pracodawca, czy tzw. płatnik składek. Jest on bowiem podmiotem prawa pracy, który jest związany z osobą zatrudnioną – stosunkiem pracy. Ponadto istnieje możliwość korzystania z usług świadczących przez biuro rachunkowe z Warszawy Śródmieścia, które w imieniu przedsiębiorcy wykonuje większość jego formalnych obowiązków. Oznacza to, że miejsce tego typu również może wystawić pracownikowi, zaświadczenie o zatrudnieniu i nie tylko.

Co musi pojawić się w dokumencie o zatrudnieniu?

Niezależnie, czy deklarację dotyczącą zatrudnienia wypisuje pracodawca, czy też specjaliści tworzący kadrę pracowniczą biura rachunkowego z warszawskiego Śródmieścia, dokument ten musi zawierać kilka istotnych informacji, które są zależne od jego rodzaju. Dlatego też:

  • w przypadku zaświadczenia dla ZUS-u o czasie zatrudnienia oraz o ubezpieczeniach społecznych, pracodawca bądź biuro rachunkowe z Warszawy Śródmieścia musi w wystawianej deklaracji, umieścić m.in. informację o okresach składkowych i nieskładkowych osoby zatrudnionej;
  • w momencie konieczności udowodnienia pracy w szczególnych warunkach, na zaświadczeniu muszą pojawić się dane o szczególnym charakterze zatrudnienia, lub np. o okresie pracy na kolei czy w górnictwie;
  • pracodawca, lub współpracujące z nim biuro rachunkowe ze śródmieścia Warszawy, musi umieścić w dokumencie informacje na temat wielkości przychodu oraz długości jego przyznawania, wysokości wypłacanego wynagrodzenia w momencie niezdolności wykonywania obowiązków przez pracownika oraz wielkości świadczeń, zasiłków lub innych należności;

Należy wiedzieć, że forma zaświadczenia tzn. jego ogólny wygląd nie jest odgórnie ustalony. Dlatego pracodawca, jak i specjaliści biura rachunkowego z Warszawy Śródmieścia mają dowolność w sposobie tworzenia dokumentu tego rodzaju. Jednak poza standardowymi informacjami zarówno na temat pracownika, jak i pracodawcy, w zaświadczeniu muszą znaleźć się dane o miejscu zatrudnienia, rodzaju wraz z charakterem wykonywanej pracy, czasie zatrudnienia, rodzaju umowy oraz wielkości wypłacanego wynagrodzenia. Oczywiście na takim dokumencie powinien się pojawić również podpis pracodawcy, miejsce i data jego wystawienia. W innym przypadku będzie on nieważny!

W czym jeszcze może pomóc pracodawcy, biuro rachunkowe z warszawskiego Śródmieścia?

Miejsce takie jak biuro rachunkowe z warszawskiego Śródmieścia współpracujące z przedsiębiorcą, poza wystawianiem ważnych dla pracownika zaświadczeń, może wykonywać wiele innych działań w obrębie finansów i księgowości danej firmy. Ten podmiot gospodarczy ma wszystkie potrzebne uprawnienia, aby móc  w prawidłowy sposób prowadzić m.in.:

  • księgi rachunkowe, które należą do obowiązkowej dokumentacji administrowanej przez przedsiębiorstwo;
  • księgi przychodów i rozchodów, które pomagają kontrolować stan majątkowy firmy;

Co więcej do podstawowego zakresu działań biura rachunkowego ze śródmieścia Warszawy należy również przeprowadzanie ryczałtowej ewidencji przychodów oraz VAT-u, przygotowywanie deklaracji CIT i PIT. Ponadto to miejsce obsługuje przedsiębiorców w zakresie JPK (czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego), kontaktuje się z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcją Pracy w imieniu klienta. Dzięki temu przedsiębiorca całkowicie zwolniony jest z osobistego załatwiania spraw finansowych swojej działalności gospodarczej.

zaświadczenie o zatrudnieniu

Sprawdź także: Czym jest REGON i co warto o nim wiedzieć?

Jadwiga
Effepro
Polecane posty
Potrzebujesz wsparcia?
Sprawdź nasze startup’y: